[globaalikasvatus-l] Vielä ehdit vaikuttaa! Allekirjoita järjestövetoomus: viestintä- ja kehityskasvatystukea ei pidä leikata

Sanna Rekola sanna.rekola at kepa.fi
Wed Sep 1 15:28:47 EEST 2010


*Allekirjoita järjestövetoomus: viestintä- ja kehityskasvatystukea ei 
pidä leikata *

Ulkoministeriön kansalaisjärjestöyksiköstä saatujen tietojen mukaan 
kansalaisjärjestöille suunnattuun viestintä- ja kehityskasvatustukeen 
suunnitellaan mittavia leikkauksia. Kepa kutsuu järjestöt 
allekirjoittamaan vetoomuksen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo 
Väyryselle: viestintä- ja kehityskasvatustukea ei pidä leikata!

Ilmoita järjestösi mukaan vetoomukseen sähköpostitse 
(_sanna.rekola at kepa.fi <mailto:sanna.rekola at kepa.fi>_) tai puhelimitse 
09-58423 271 viimeistään torstaina 2.9.2010. Vetoomus toimitetaan 
ministeri Paavo Väyryselle perjantaina 3.9.2010.
- - -

*Vetoomus ulkoministeriölle
*

Me allekirjoittaneet vetoamme, ettei viestintä- ja kehityskasvatustukea 
leikata nykyisestä tasosta.

Hallitus päätti budjettiriihessä lisätä virallisia kehitysyhteistyön 
määrärahoja ensi vuodelle 108 miljoonalla eurolla. Järjestöjen 
viestintä- ja kehityskasvatustukeen suunnitellaan kuitenkin leikkauksia. 
Tukea on viime vuosina myönnetty yhteensä noin 2 miljoonaa euroa. 
Leikkauksen myötä tuki uhkaa laskea 1,6 miljoonaan euroon. Viestintä- ja 
kehityskasvatustuen leikkauksella voi olla kielteisiä vaikutuksia.

* Kehitysyhteistyön kannatuspohja heikkenisi. *

Taloudellisen taantuman myötä suomalaisten asenteet kehitysyhteistyötä 
kohtaan ovat koventuneet. Kuitenkin myös Suomen ja suomalaisten 
tulevaisuus riippuu monin tavoin globaaleista kehityskysymyksistä. Nyt 
jos koska kehityskysymyksiä koskeva tiedotus- ja kasvatustoiminta on 
tärkeätä. Tämä työ edellyttää jatkossakin taloudellista ja poliittista 
tukea ulkoministeriöltä.

*Kansalaisten mahdollisuudet globaalisti vastuulliseen toimintaan ja 
vaikuttamiseen vähenisivät. *

Ulkoministeriön Kehityspoliittisen kansalaisyhteiskuntalinjauksen 
luonnoksessa (2010) todetaan, että kansalaisilla on oikeus tietää 
globaaleista kehityskysymyksistä. Järjestöjen tekemä työ nähdään 
tärkeänä välineenä tämän oikeuden toteutumisessa. Hankkeiden 
toteuttamisessa on vuosittain mukana satoja vapaaehtoisia, ja ne 
koskettavat lähes kaikkia suomalaisia.

*Kansainväliset suositukset karkaisivat käsistä. *

YK:n kehitysohjelman UNDP:n suosituksen mukaan kehityskasvatukseen ja 
-viestintään tulisi ohjata 3 % ODA-määrärahoista. Vuonna 2010 
kansalaisjärjestöjen viestintä- ja kehityskasvatustuki oli Suomen 
kehitysyhteistyömäärärahoista 0,2%. Viestintä- ja kehityskasvatustukeen 
kohdistuvien leikkausten jälkeen Suomi olisi yhä kauempana 
kansainvälisestä tavoitteesta.
*
Lisätietoja:
*

    * Kepa.fi: Viestintä- ja kehityskasvatustuen leikkausuhka
      <https://www.kepa.fi/jarjestoille/edunvalvonta/vkk2010>
    * Järjestökoordinaattori Sanna Rekola, _sanna.rekola at kepa.fi
      <mailto:sanna.rekola at kepa.fi>_, 09 584 23 271

-- 
Sanna Rekola
Järjestökoordinaattori – Coordinator for member organisations
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry – 
Service Centre For Development Cooperation
Tel. +358 9 584 23 271 
Fax. +358 9 584 23 200
Email. sanna.rekola at kepa.fi

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.kepa.fi/pipermail/globaalikasvatus-l/attachments/20100901/0846cef8/attachment.htm 


More information about the globaalikasvatus-l mailing list