[globaalikasvatus-l] Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä 30 op

Alapuranen Niina niina.alapuranen at ulapland.fi
Wed Sep 8 10:06:13 EEST 2010


Tukea maahanmuuttajatyöhön Kulttuuritietoisista työkäytännöistä

Maahanmuuttajatyön kulttuuritietoinen osaaminen on uusi, laajeneva osaamisalue eri ammattiryhmien keskuudessa. Turun yliopisto, Lapin yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Åbo Akademi käynnistävät uuden oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen korkeasti koulutetuille maahanmuuttajien parissa työskenteleville.  Täydennyskoulutus ohjaa terveydenhuollon, sosiaalialan, koulun, varhaiskasvatuksen ja poliisin ammattilaisia parempaan vuoropuheluun maahanmuuttajayhteisöjen kanssa.

Suomalaiset hyvinvointipalvelut on aikoinaan rakennettu yhtenäiskulttuurin tarpeisiin. Täydennyskoulutuksessa painotetaan erojen ja konfliktien hallinnan sijaan kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja kaikkien osapuolten mukanaoloa. Täydennyskoulutuksessa tuetaankin osallistujaa asettumaan kulttuuritietoisen asiantuntijan positioon, ei pelkästään työntekijän tai maahanmuuttajan asemaan. Kulttuuritietoinen työntekijä osaa tarkastella maahanmuuttajatyötä ns. kolmannesta positiosta. Keskeistä ovat vuorovaikutus- ja viestintätaidot, kriittinen ajattelu ja luovuuden käyttö. Koulutuksessa kehitetään maahanmuuttajille suunnattuja palveluja.

Valtakunnallinen vuoden mittainen 30 op:n täydennyskoulutusohjelma alkaa marraskuussa 2010. Opetusministeriö on myöntänyt koulutukselle 70 aloituspaikkaa. Koulutusta järjestetään Turussa, Helsingissä, Rovaniemellä ja Joensuussa. Turussa kokoontuu myös ruotsinkielinen ryhmä.

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus on uusi koulutusmuoto, jossa oppiminen sidotaan kiinteästi työn arkeen. Työpaikka osallistuu aktiivisesti täydennyskoulutuksen järjestämiseen. Opetusministeriö rahoittaa täydennyskoulutuksen, joten koulutus on maksuton osallistujille. Toisaalta koulutus edellyttää satsauksia työnantajan taholta.

Yhteystiedot:

Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea
Kia Lundqvist, 0400 156 137, kia.lundqvist(at)utu.fi

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
Tea Seppälä, 050 500 4917, tea.seppala(at)helsinki.fi

Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate
Sanna Saastamoinen, 050 342 3510, sanna.saastamoinen(at)uef.fi

Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut
Niina Alapuranen, 040 515 6544, niina.alapuranen(at)ulapland.fi

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia
Pia-Maria Gardberg, 02 215 3219, pia-maria.gardberg(at)abo.fi

-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: http://lists.kepa.fi/pipermail/globaalikasvatus-l/attachments/20100908/a9d8392d/attachment.htm 


More information about the globaalikasvatus-l mailing list