[globaalikasvatus-l] Taksvärkki ry: Työpaikka rohkealle -­kampanjalla tukea Kambodžan lapsityöläisille

Sanna Rekola sanna.rekola at kepa.fi
Thu Sep 9 14:36:33 EEST 2010


Viestin välitti, Sanna Rekola Kepa
* * *

8.9.2010
TIEDOTE
Taksvärkki ry

*Taksvärkki ry:n Työpaikka rohkealle -­kampanjalla tukea Kambodžan 
lapsityöläisille *

*Taksvärkki ry:n oppilaitoksille suunnatun jokavuotisen keräyskampanjan 
kohteena ovat lukuvuonna*/ /*2010**–2011 Kambodžan lapsityöläiset.** 
**Kambodžassa on yli 300 000 lasta ja nuorta fyysisesti ja psyykkisesti 
vahingoittavassa työssä. Tekemällä päivän töitä ja lahjoittamalla 
palkkion Työpaikka rohkealle -kampanjaan suomalainen nuori mahdollistaa 
monivuotisen kehitysyhteistyöhankkeen** **Kambodžassa. Hanke toteutetaan 
yhdessä** **kambodžalaisen ihmisoikeusjärjestö LICADHOn kanssa.*

Työpaikka rohkealle -kampanjan tavoitteena on tukea kambodžalaisten* 
*lapsityöläisten ihmisoikeuksien toteutumista. Samalla kampanja on osa 
oppilaitoksille suunnattua Taksvärkki ry:n kansainvälisyyskasvatusta, 
jolla kannustetaan suomalaisia nuoria kansainväliseen yhteisvastuuseen.

Kambodžassa* *on 1,5 miljoonaa lapsityöläistä, joista noin 300 000 on 
haitallisimpien töiden piirissä eli fyysisesti ja psyykkisesti 
vahingoittavassa työssä. Joka toinen kambodžalainen* *lapsi on 
lapsityöläinen.

Hankkeen aikana Kambodžassa lapsityön vähentämistä tuetaan mm. 
perustamalla ihmisoikeusryhmiä, jotka kouluttavat lapsia, vanhempia, 
työnantajia ja viranomaisia lapsityön vaaroista.

”Yhteistyöjärjestömme LICADHOn perustamat ryhmät valvovat, ettei kylissä 
teetetä haitallista lapsityötä ja raportoivat ilmitulleista tapauksista. 
Olennaista on saada välittömästi siirrettyä lapset pois heidän 
terveyttään ja kehitystään uhkaavista töistä”, sanoo Taksvärkki ry:n 
toiminnanjohtaja *Lauri Peltonen*.

Lisäksi työnantajia kannustetaan tarjoamaan työssäkäyville lapsille 
terveyspalveluita, enemmän vapaa-aikaa sekä sallimaan koulunkäynti työn 
ohella. Lapsityöläisten tukeminen ehkäisee lapsityön ja köyhyyden 
kierteen siirtymistä seuraaville sukupolville. 

*S-ryhmä mukana kampanjassa*

S-ryhmä on mukana tukemassa Taksvärkin Työpaikka rohkealle -kampanjaa. 
S-ryhmä tarjoaa useilla paikkakunnilla nuorille mahdollisuuden tutustua 
erilaisiin kaupan alan töihin Taksvärkki-päivänä.

”Yhteistyö Taksvärkin kanssa on meille hyvä tapa tehdä kaupan alaa 
työpaikkana tutuksi nuorille. Nuorelle taas on tärkeää löytää mielekäs 
työpaikka Taksvärkki-päivän ajaksi. Monelle nuorelle Taksvärkki-päivä on 
ensimmäinen kurkistus työmaailmaan. Taksvärkki-yhteistyön kautta nuoret 
saavat arvokasta työkokemusta ja samalla tuemme nuorten kiinnittymistä 
työelämään. Kaupan alan työn rutiineihin kurkistaminen voi olla monelle 
sysäys hakeutua samaan toimipaikkaan TET-harjoitteluun, kesätyöhön tai 
parhaimmillaan innostaa jopa alan opintoihin”, SOK:n henkilöstöjohtaja 
*Leena Olkkonen* toteaa.

S-ryhmän toimipaikkoja ovat esimerkiksi Prismat, S-marketit, Alepat, 
Salet, ABC-marketit ja Sokokset. /Eri toimipaikkoihin otettavien 
taksvärkkiläisten määrä vaihtelee sen mukaan, miten toimipaikoissa on 
mahdollista työtilanteesta riippuen ohjata nuorta työtehtävissä./

”On tärkeää ja hienoa, että S-ryhmä on mukana tukemassa Taksvärkki ry:n 
kampanjaa ja tarjoaa nuorille mahdollisuuden työkokemukseen kaupan 
alalla. Nuori saa kokemuksen, että omalla työllä ja tekemisellä on 
merkitystä”, sanooTaksvärkki ry:n toiminnanjohtaja *Lauri Peltonen*.

*24 euroa kuussa, töitä 14 tuntia päivässä
*Työpaikka rohkealle -kampanjan nettisivusto www.tyopaikkarohkealle.fi 
<http://www.tyopaikkarohkealle.fi> tarjoaa nuorille ja oppilaitoksille 
lisää tietoa Kambodžan lapsityöläisyydestä. Tiilitehtaalla työskennellyt 
*Meth* ja kenkätehtaalla töitä tekevä *Mow* kertovat 
/Unelmatyö?/-dokumentissa elämästään. Animaatio /Köyhyyden kierre/ 
kiteyttää lapsityön syyt. Lisäksi sivustolla voi osallistua videoskabaan 
/Unelmatyö!,/ jossa on palkintona S-ryhmän lahjakortteja.**

Lisäksi Taksvärkin vapaaehtoiset kansainvälisyyskouluttajat käyvät 
pyynnöstä pitämässä oppilaitoksille tunteja, joilla kampanjan teemaan 
liittyvien tehtävien ja videoiden avulla syvennytään Kambodžan 
lapsityöläisyyteen, kehitysyhteistyökysymyksiin ja nuorten omiin 
vaikutusmahdollisuuksiin.

”Haluamme kannustaa oppilaitoksia ja oppilaita ottamaan selvää mitä 
kehitysyhteistyö on ja mikä merkitys koululaisen työpanoksella on”, 
painottaa Taksvärkki ry:n toiminnanjohtaja Lauri Peltonen.

//

*/Yhteystiedot Taksvärkki ry:
/*/Toiminnanjohtaja Lauri Peltonen, tel: 040 848 0905       
lauri.peltonen at taksvarkki.ry <mailto:lauri.peltonen at taksvarkki.ry>
Hankesuunnittelija Veera Blomster, tel: 050 4953 778     
veera.blomster at taksvarkki.ry <mailto:veera.blomster at taksvarkki.ry>
Tiedottaja Anita Malkamäki, tel: 044 566 8224           
anita.malkamaki at taksvarkki.ry <mailto:anita.malkamaki at taksvarkki.ry>/

www.tyopaikkarohkealle.fi <http://www.tyopaikkarohkealle.fi>   
www.taksvarkki.fi <http://www.taksvarkki.fi>

/Taksvärkki ry Kumpulantie 7
00520 Helsinki, puh. (09) 5845 5500/

/
Taksvärkki ry on yksi ensimmäisistä nuorten omista 
kehitysyhteistyöliikkeistä. Se on toteuttanut kehitysyhteistyöhankkeita 
suomalaisten koululaisten ja opiskelijoiden Taksvärkki-keräysten 
tuotoilla jo vuodesta 1967 lähtien. Tavoitteena on edistää kehitysmaiden 
lasten ja nuorten elinoloja ja ihmisoikeuksia sekä kannustaa suomalaista 
nuorisoa maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen. Taksvärkki-keräyksen 
keräyskulut ovat n. 15 %./

/Taksvärkin toiminnassa mukana myös  Akava,Finlands Svenska 
Skolungdomsförbund FSS rf, Nuorten Keskus ry, Suomen Ammattiin 
Opiskelevien Liitto SAKKI ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK 
ry, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry, Suomen 
Lukiolaisten Liitto SLL ry, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL 
ry, Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys ry, Suomen Sadankomitealiitto 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK. Mukana kampanjassa myös Reilun Kaupan 
koulu./

//

//

**

**

/
/

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.kepa.fi/pipermail/globaalikasvatus-l/attachments/20100909/b8a6c243/attachment-0001.htm 


More information about the globaalikasvatus-l mailing list