[globaalikasvatus-l] ETVO-täsmähaku - vapaaehtoiseksi Brasiliaan, Guatemalaan ja Peruun 2011

Maarit Pulju maarit.pulju at kepa.fi
Fri Sep 10 14:56:24 EEST 2010


 ETVO-täsmähaku - vapaaehtoiseksi Brasiliaan, Guatemalaan ja Peruun 2011

**ETVO-ohjelman kautta haetaan yli 22-vuotiaita vapaaehtoisia 
pidennetyllä hakuajalla PADC:een Brasiliaan, PAMI:in Guatemalaan ja 
ITDG:iin Peruun. Hakuaika päättyy 23.9. Toimi siis nopeasti! Jos 
kiinnostuit, käy täyttämässä hakulomake Etvon nettisivuilla ja lähetä se 
23.9. mennessä, niin olet mukana haussa: http://www.etvo.fi/hakuohjeet


*Projeto Amigos da Comunidade (PADC) Brasiliaan vuodeksi 2011, 6kk ajaksi *

Projeto Amigos da Comunidade on Fortalezassa, Koillis-Brasiliassa 
toimiva pieni kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on tarjota 
slummialueiden lapsille mahdollisuuksia ilmaista itseään ja edistää 
lasten oikeuksien toteutumista. PADC järjestää lapsille ja nuorille 
englannin ja espanjan opetusta, tanssi- ja capoeira-tunteja, askartelu- 
ja satukerhoja, maantieto- ja kulttuurikerhoa sekä liikuntakerhoja. 
Aikuisille PADC tarjoaa englannin ja espanjan opetusta.

*Vapaaehtoisen tehtävät*
Etvo-vapaaehtoinen vastaa hänelle sopivaksi katsotun toiminnan 
ohjaamisesta ja suunnittelusta slummin lapsille ja aikuisille sekä 
avustaa hallinnossa ja raportoinnissa. Etvo-vapaaehtoinen auttaa myös 
yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa opintokäyntien järjestelyissä sekä 
toimii tarvittaessa järjestön koordinaattorin tukena muiden 
vapaaehtoisten työn koordinoinnissa. PADC hakee vapaaehtoisia 6kk 
mittaisille vapaaehtoisjaksoille. Jaksot alkavat tammikuusta ja 
elokuusta lähtien. Portugalin kielitaito on eduksi, muttei välttämätön. 
Myös espanjan kielitaidosta on hyötyä.
 

Lisätietoja: http://www.etvo.fi/kohdemaat/latinalainen_amerikka/brasilia 
<http://www.etvo.fi/kohdemaat/latinalainen_amerikka/brasilia>


                      ******

*Programa de Atención, Movilización e incidencia por la Niñez y la 
Adolescencia -- (PAMI) Guatemalaan vuodeksi 2011, 6-12kk ajaksi *


Taksvärkki ry toimii yhteistyössä guatemalalaisen PAMI -järjestön 
kanssa, joka on yksi pisimpään lasten oikeuksien puolesta toiminut 
järjestö maassaan. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on vakava ongelma 
Guatemalassa. Taksvärkki ja PAMI käynnistivät kehitysyhteistyöhankkeen 
vuoden 2007 alussa tavoitteenaan ennaltaehkäistä lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä. Hankkeen aikana on perustettu seitsemän nuorisoverkostoa 
eri puolille maata. Nuorisoverkostojen jäseniä valmennetaan kertomaan 
muille nuorille, mitä seksuaalinen hyväksikäyttö on, miten siltä voi 
suojautua ja mitä nuoren tulee tehdä sitä kohdatessaan.

Verkostot tuottavat radio- ja televisiokanaville tietoiskuja ja ohjelmia 
sekä järjestävät katutapahtumia tavoittaakseen muita alueen nuoria ja 
heidän vanhempiaan. Tietoa seksuaalisesta hyväksikäytöstä levitetään 
myös kouluissa erilaisin työpajoin. Mitä enemmän lapset ja nuoret 
tietävät seksuaalisen hyväksikäytön vaarasta, sitä aktiivisemmin he 
osaavat siltä suojautua.

*Vapaaehtoisen tehtävät*
Etvo-vapaaehtoinen työskentelee hankkeessa Pamin nuorisoverkostojen 
tukena. Ennen kaikkea vapaaehtoiselta toivotaan innostunutta ja avointa 
asennetta sekä kiinnostusta nuorten parissa työskentelyyn. Myös 
kiinnostuneisuus kansalaistaitoihin, demokratiaan, yhteiskunnalliseen 
osallistumiseen ja kokemus näihin teemoihin liittyvästä toiminnasta 
katsotaan eduksi.

Vapaaehtoinen toimii myös linkkinä guatemalalaisten ja suomalaisten 
nuorten välillä ideoiden ja toteuttaen yhteistyötä ja hanketiedotusta. 
Vapaaehtoinen kirjoittaa kokemuksistaan ja hankkeen etenemisestä 
Taksvärkin nettisivuille.

Vapaaehtoinen työskentelee ensisijaisesti PAMI:n keskustoimistolla 
pääkaupungissa, Ciudad de Guatemalassa. Työnkuvasta riippuen 
vapaaehtoinen voi myös sijoittua kokonaan tai osaksi aikaa jollekin 
niistä hankepaikkakunnista, joilla toimii PAMIn nuorisoverkostoja. 
Vapaaehtoistyö kestää 6-12 kuukautta ja alkaa mielellään 
helmi-maaliskuussa 2011.

Lisätietoja: 
http://www.etvo.fi/kohdemaat/latinalainen_amerikka/guatemala 
<http://www.etvo.fi/kohdemaat/latinalainen_amerikka/guatemala>


                      ******

*ITDG -- Intermediate Technology Development Groupiin Peruun vuodeksi 
2011, 6-12kk ajaksi*

Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry:n ja ITDG:n (Perussa nimellä Soluciones 
Prácticas) yhteistyöhanke toimii Andien vuoristossa, Maranganín 
piirikunnassa. Hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana rakennettiin tehdas 
Sicuanin läheiseen Maranganin pikkukaupunkiin. Tavoitteena on, että 
paikalliset omavaraiset kyläläiset tuottavat ja myyvät viljaa tehtaalle, 
jossa vilja prosessoidaan aamupalajauhoiksi ja snack-tuotteiksi. Nyt 
käynnissä olevan hankkeen toisen vaiheen tavoitteena on viljelijöiden 
koulutus, tuotekehittely ja tuotteiden markkinointi. Varsinainen 
tuotanto tehtaalla on käynnistynyt vuoden 2009 lopulla. Vuonna 2010 on 
käynnistymässä hankkeen kolmas vaihe, jonka tarkoitus on vahvistaa 
ensimmäisen ja toisen vaiheen tuloksia. Tärkein toiminta hankkeen 
kolmannessa vaiheessa on markkinointi- ja hallintokoulutuksen 
järjestäminen tehtaan omistavan kyläyhteisön jäsenille, jotta he 
pystyisivät hankkeen päättyessä vastaamaan tehtaan toiminnasta ilman 
ITDG:n työntekijöiden tukea.

*Vapaaehtoisen tehtävät*
Vapaaehtoista haetaan ensisijaisesti avustamaan kyläläisille 
tarkoitettujen koulutusjaksojen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä 
muissa hankkeen toiminnoissa. Vapaaehtoiselta toivotaan kokemusta 
osallistavien menetelmien käytöstä aikuisopetuksessa, oma-aloitteisuutta 
ja kiinnostusta toimia vuorovaikutuksessa eri kulttuuritaustaisten 
henkilöiden kanssa.

Hankkeen hyödynsaajat ovat pääasiassa ketshuankielisiä maanviljelijöitä, 
mutta vapaaehtoisen kielitaitovaatimuksena riittää sujuva espanjan 
kielen taito, sillä ITDG:n toimistolla työkielenä on espanja. 
Vapaaehtoisen koulutustaustaksi sopivat esimerkiksi kasvatustieteen 
opinnot tai muut pedagogiset taidot. Toisaalta markkinointi- tai 
hallintoalan osaaminen katsotaan eduksi. Vapaaehtoinen sijoittuu 
Sicuanin kaupunkiin, mutta työtä tehdään sekä Sicuanissa että Maranganissa.

Lisätietoja: http://www.etvo.fi/kohdemaat/latinalainen_amerikka/peru

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.kepa.fi/pipermail/globaalikasvatus-l/attachments/20100910/24bbcb8a/attachment.htm 


More information about the globaalikasvatus-l mailing list