[globaalikasvatus-l] Kansalaisjärjestöt etsivät harjoittelijaa kouluvierailutoiminnan kehittämistyöhön

Globaalikasvatus Kepa globaalikasvatus at kepa.fi
Fri Sep 17 10:03:37 EEST 2010


Kansalaisjärjestöt etsivät harjoittelijaa kouluvierailutoiminnan 
kehittämistyöhön

Kymmenkunta suomalaista kansalaisjärjestöä etsii kolmeksi (3) 
kuukaudeksi yhteistä työharjoittelijaa. Haettavan harjoittelijan tulisi 
mielellään olla kasvatus- tai opetusalan opiskelija. Työharjoittelijalla 
tulisi olla jo hieman kokemusta ryhmille – erityisesti lapsille ja 
nuorille - esiintymisestä.

Harjoittelijan päätehtävänä on  järjestöjen kouluvierailuja koskevan 
laatukriteeristön koostaminen yhteistyössä järjestöjen kanssa. 
Halutessaan opiskelija voi myöhemmin käyttää työharjoittelunsa aikana 
karttunutta materiaalia päättötyönsä tekemiseen.

SETA ry tarjoaa harjoittelijalle työtilan, ja lähiohjaajana toimii 
koulutussuunnittelija, valtiotiet. toht. (VTT) Marita Karvinen. Lisäksi 
opiskelijalla on mahdollisuus sopia kouluvierailujen laatukriteerityössä 
aktiivisesti mukana olevien järjestöjen kanssa heidän resurssiensa 
mukaisesta lisäohjauksesta. Järjestöt toivovat, että harjoittelija 
perehtyisi harjoittelujakson aikana mahdollisimman usean järjestön 
toimintaan, jotta kouluvierailuja koskevat erilaiset näkökulmat 
tulisivat mahdollisimman hyvin huomioonotetuiksi laatukriteeristön 
laadinnassa.

Työharjoittelijalla on oltava kahden kuukauden rahoitus omasta 
oppilaitoksestaan. YK- liitto maksaa kolmannen kuukauden 
harjoittelupalkan (noin 1000e). Harjoittelun voi aloittaa joko syksyllä 
2010 tai keväällä 2011 (viimeistään maaliskuussa).

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti alla oleviin 
osoitteisiin viimeistään pe 15.10.2010. Muista liittää mukaan myös 
harjoitteluasioista oppilaitoksessasi vastaavan yhteyshenkilön tiedot.

Hakemusten perusteella haastatellaan noin 3-5 hakijaa lokakuun lopussa. 
Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta marraskuun 
puoliväliin mennessä.


*Lisätietoja:*

_marita.karvinen at seta.fi <mailto:marita.karvinen at seta.fi>_ puh. 0405704328

tai

_tuija.sarvi at ykliitto.fi <mailto:tuija.sarvi at ykliitto.fi>_ puh. 046 850 6290

Yhteistyössä mukana olevat järjestöt: SETA ry, Suomen YK-liitto, 
Allianssi, Suomen Punainen Risti, Kepa ry, Uniceef, Reilun kaupan 
puolesta Repu ry, Plan Suomi Säätiö ja Taksvärkki.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.kepa.fi/pipermail/globaalikasvatus-l/attachments/20100917/3c93444e/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Harjoittelijahakuilmoitus.pdf
Type: application/pdf
Size: 82287 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.kepa.fi/pipermail/globaalikasvatus-l/attachments/20100917/3c93444e/attachment-0001.pdf 


More information about the globaalikasvatus-l mailing list