[globaalikasvatus-l] Viestintä- ja kehityskasvatustukea vuodelle 2011 haki 106 järjestöä

Sanna Rekola sanna.rekola at kepa.fi
Mon Sep 20 10:05:31 EEST 2010


*Viestintä- ja kehityskasvatustukea vuodelle 2011 haki 106 järjestöä*

Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöyksikkö sai vuoden 2011 - 2012 
viestintä- ja kehityskasvatustukea koskevia hakemuksia 106 järjestöltä 
121 hankkeeseen. Hakemusten kokonaissumma on noin 4,3 miljoonaa euroa. 
Viime vuonna tukea haki 105 järjestä ja haetun tuen yhteenlaskettu summa 
oli 3,7 miljoonaa euroa.

Tällä kerralla uusia hakijajärjestöjä on 13. Kaksivuotista 
kehityskasvatustukea hakee 16 järjestöä.

Viestintä- ja kehityskasvatustukihakemusten käsittelyssä kiinnitetään 
huomiota seuraaviin näkökohtiin:

  * Hankkeella on hyvin määritelty viesti, jolla on yhteiskunnallista
   merkitystä
  * Kohderyhmä, tavoitteet, toteuttamiskeinot ja toivotut tulokset on
   määritelty selkeästi
  * Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti muut kuin järjestön jäsenet
  * Kohderyhmä on riittävän suuri verrattuna hankkeen kustannuksiin ja
   toteutustapaan
  * Suunnitellut tiedotuskanavat ja -keinot ovat sellaisia, että
   niiden avulla voidaan saavuttaa tavoite ja kohderyhmä
  * Hankkeen kustannukset ovat sen toteutustapaan nähden kohtuulliset
  * Järjestön voidaan arvioida kykenevän hankkeen toteutukseen

Järjestö on sitoutunut hankkeeseen, tätä arvioitaessa otetaan huomioon 
muun muassa järjestön omarahoitusosuus hankkeessa

Osa hakemuksista on puutteellisia ja järjestöjä pyydetään täydentämään 
hakemuksia 30. syyskuuta 2010 mennessä. Tavoitteena on saada ministerin 
päätös viestintä- ja kehityskasvatustukien myöntämisestä tammikuun 2011 
alkupuolella.

*Lisätietoja:*

  * kansalaisjärjestöyksikkö, Leila Riitaoja, puh. (09) 160 56247,
   etunimi.sukunimi at formin.fi <mailto:etunimi.sukunimi at formin.fi>.

-- 
Sanna Rekola
Järjestökoordinaattori – Coordinator for member organisations
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry – 
Service Centre For Development Cooperation
Tel. +358 9 584 23 271 
Fax. +358 9 584 23 200
Email. sanna.rekola at kepa.fi

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.kepa.fi/pipermail/globaalikasvatus-l/attachments/20100920/d736a5a3/attachment.htm 


More information about the globaalikasvatus-l mailing list