[globaalikasvatus-l] Yhteisöpedagogiksi (AMK) aikuisryhmässä? - syksyn yhteishaku 15.10. asti!

Esa Ylikoski Esa.Ylikoski at humak.fi
Wed Sep 29 15:52:28 EEST 2010


Yhteisöpedagogi (AMK) - Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma
http://www.humak.fi/opiskelu/opiskelu-humakissa/amk-tutkinnot-aikuisille/kansalaistoiminta-ja-nuorisotyo

Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia ja uudistumiskykyisiä pedagogisia osaajia
ja yhteiskuntakriittisiä toimijoita kansalaistoiminnan ja järjestö- ja nuorisotyön moninaisille työkentille.
Koulutus antaa ja tukee valmiuksia toimia alan ohjaus-, kasvatus-, koulutus-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Yhteishaussa 13.9.-15.10.2010,
Tutkintonimike: Yhteisöpedagogi (AMK)
Laajuus: 210 op (60–150 op)
Opintojen kesto: 1,5–3 vuotta
Opintojen aloitusaika: Tammikuu 2011
Järjestäjä: Humanistinen ammattikorkeakoulu, järjestö- ja nuorisotyön yksikkö
Opetusmuoto: 2–3 päivän lähiopetusjaksoja keskimäärin kerran kuukaudessa (to-la) / itsenäinen työskentely

Koulutuksen sisältö
Yhteisöpedagogin (AMK) tutkinnon voi suorittaa monimuotoisena tutkintoon johtavana aikuiskoulutuksena, jolloin koulutus on laajuudeltaan 60–150 opintopistettä riippuen opiskelijan aikaisemmista opinnoista ja työkokemuksesta. Keskimäärin kerran kuukaudessa järjestettävät 2–3 päivän mittaiset lähiopetusjaksot ja näiden välillä tapahtuva itsenäinen opiskelu mahdollistavat opintojen suorittamisen työn ohessa ja työelämälähtöisesti.
Koulutus sopii erityisesti niille, joilla on soveltuva perustutkinto, muita soveltuvia korkeakoulutasoisia opintoja ja/tai vankka alan työkokemus. Opinnot soveltuvat myös henkilöille, joilla on kansalais- ja järjestötoiminnan alueelta pitkä ja monipuolinen kokemus vaativien luottamustehtävien hoidosta.
Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaan avulla: Opinto-opas 2010-2011 http://www.humak.fi/sites/default/files/liitteet/HUMAK-opinto-opas2010-2011.pdf

Sijoittuminen työelämään
Koulutusohjelmasta valmistuu uudistumiskykyisiä ja monipuolisia osaajia, jotka kykenevät toimimaan moninaistuvassa ja muuttuvassa työelämässä yhteiskunnan eri sektoreilla.
Koulutusohjelmasta valmistuneen ammattilaisen osaamisalueita ovat
•    toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen
•    yhteisöllisyyden rakentaminen ja
•    sosiaalisesti kestävän kehityksen tukeminen.
Yhteisöpedagogit sijoittuvat kansalaisjärjestöjen, kuntien, laitosten, yritysten ja yhteisöjen palvelukseen esim. järjestö-, nuoriso-, koulu-, vapaa-ajan, erityis- ja nuorisokodinohjaajiksi, projektipäälliköiksi ja -sihteereiksi, kansainvälisen toiminnan koordinaattoreiksi, suunnittelijoiksi, kouluttajiksi ja palveluyrittäjiksi.

Opetuskieli: Suomi
Koulutuspaikka: Nurmijärvi (Yhteishaussa 13.9.-15.10.2010)

Hakeminen
Syksyn 2010 yhteishaku 13.9.-15.10.2010: Nurmijärvi, kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, yhteisöpedagogi (AMK)

Tammikuussa 2011 Nurmijärven kampuksella alkaa aikuisten yhteisöpedagogin (AMK) tutkintoon johtava koulutus. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina ja ne voi suorittaa työn ohessa. Tutkinnon voi suorittaa laajempana aikuiskoulutuksena (120-150 op) tai lyhyempänä muuntokoulutuksena (60-90 op). Koulutuksen laajuus riippuu opiskelijan aikaisemmista opinnoista ja työkokemuksesta. Lähiopetus toteutuu pääsääntöisesti HUMAKin Nurmijärven kampuksella.

Hakukelpoisuuden antaa
•    ammatillinen perustutkinto tai näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto tai edellä mainittuja tutkintoja vastaavat ulkomaiset opinnot tai
•    alan opistoasteen tutkinto (nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan koulutus, sosiaalialan koulutus)
•    lisäksi hakijalla tulee olla 18-vuotiaana hankittua yleistä työkokemusta vähintään kaksi vuotta. Työkokemuksen tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.
•    HUMAKin avoimen ammattikorkeakoulun opintopolkuopinnot 60 op
Lue tarkemmat tiedot koulutusohjelmasta ja valintaperusteista syksyn yhteishaun hakijan oppaasta.

Hakeminen kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaan Nurmijärven kampukselle
1.   Tarkasta hakukelpoisuutesi ja perehdy huolellisesti valintaperusteisiin.
2.   Täytä ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen yhteishakulomake sähköisessä palvelussa osoitteessa www.amkhaku.fi. Hakuaika päättyy ja nettihaku sulkeutuu 15.10.2010 klo 16.15.
3.   Valintakoe järjestetään Nurmijärven kampuksella 8.11. 2010. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen.
4.   Syksyn aikuisten yhteishaun valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille 26.11.2010. Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille kirjeitse. Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta ammattikorkeakoululle viimeistään 10.12.2010 klo 16.15.
5.   Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan hakukelpoisuuden. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.
6.   Harkinnanvaraisessa haussa hakijan tulee täyttää hakulomakkeen lisäksi ammattikorkeakoulukohtainen harkinnanvaraisen valinnan liitelomake.

Lisätiedot
•    hakumenettelystä
p. 020 7621 300
hakutoimisto at humak.fi
•    koulutuksen sisällöstä
Nurmijärvi: lehtori Annikki Ahlqvist
p. 020 7621 299
annikki.ahlqvist at humak.fiTerv.
Esa Ylikoski
lehtori / Senior Lecturer
Humanistinen ammattikorkeakoulu – HUMAK – University of Applied Sciences
Nuoriso- ja järjestötyön yksikkö, Faculty of NGO and Youthwork
Nurmijärven kampus

www.humak.fi
etunimi.sukunimi at humak.fi
p. 0207621308

Nuorisotyön ammattilainen. Järjestötyön ammattilainen. Yhteisöpedagogi!
http://www.humak.fi/yhteisopedagogiMore information about the globaalikasvatus-l mailing list