[globaalikasvatus-l] Moniheli etsii avainhenkilöitä kotouttamisprojektiin - Moniheli is recruiting key persons SOLID project

Saara Simonen Saara.Simonen at kepa.fi
Fri Aug 3 15:13:13 EEST 2012


Pyynnöstä välitämme viestin

(Scroll down for the English text)

Etsimme 40 avainhenkilöä kotouttamisprojektiin

Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry on käynnistänyt projektin, jonka päämääränä on kasvattaa maahanmuuttajien äänestysaktiivisuutta lokakuun kuntavaaleissa. Tärkeänä osana Monihelin toimintaa on pyrkimys kannustaa maahanmuuttajia aktiiviseen poliittiseen osallistumiseen ja sitä kautta osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Uusimman projektinsa läpiviemiseksi ja hyvien tulosten saavuttamiseksi, Moniheli pyytää tukea yhteistyötahoiltaan ja muilta asiasta kiinnostuneilta.

Moniheli hakee 40 avainhenkilöä maahanmuuttajajärjestöistä ja motivoituneiden vapaaehtoisten joukosta auttamaan tiedon ja materiaalin välityksessä. Maahanmuuttajayhteisöissä tehtävällä kampanjoinnilla tiedotetaan käytännön äänestystoiminnasta sekä vaalilaeista ja -säädöksistä. Olennaisena pyrkimyksenä on lisäksi kannustaa maahanmuuttajia osallistumaan vaaleihin sekä äänestämään niissä.

Projektiin mukaan valituille henkilöille pidetään pienimuotoinen koulutus valmistamaan vapaaehtoisia työhön, jota tehdään elokuusta lokakuuhun. Kampanjointia on tarkoitus tehdä joustavasti joitakin tunteja viikossa siten, ettei se häiritse oman päivätyön tekemistä.

Avainhenkilöille korvataan matkakulut sekä mahdollisia muita kustannuksia. He saavat myös todistuksen osallistumisestaan EU-rahoitteiseen projektiin.

Koulutukset aloitetaan 16. elokuuta. Jos olet kiinnostunut osallistumaan, pyydämme olemaan yhteydessä Moniheliin ja ilmoittautumaan mukaan 10. elokuuta mennessä.

Lisätietoja antavat projektityöntekijät

Linus Atarah

puh. 044 7700 135

Wanjiku wa Ngugi (englanniksi)

puh. 044 7754 525

icount at moniheli.fiRecruiting 40 Key Persons for the Moniheli´s SOLID Project

The Co-operation Network of Multicultural Organisations (Moniheli) has launched a campaign project aimed at increasing immigrants' voter turnout in the coming municipal elections in October. It is part of the activities of Moniheli to activate immigrants to become part of the Finnish society through active political participation. In this connection Moniheli is asking for support from partner organisations and interested individuals to help drive the campaign to achieve good results.

Moniheli is recruiting 40 key persons from various immigrant organizations and highly motivated individual volunteers to help in information dissemination activities within the immigrant communities about the voting activities, rules and regulations, as well encouraging immigrants to turn out and vote.

The recruited people will be given a short preparatory training about the nature of the work before they begin the work which is expected to last from August to October. The work consists of a few hours a week, highly flexible and will not interrupt one's daily working hours.

Moniheli will cover the travelling costs and other expenses of people engaged in the activity and the persons will be awarded a certificate of participation in an EU-funded project.

Training of recruited persons will begin on 16th -17th August 2012. If you are interested in participating, kindly contact Moniheli and register by 10th August 2012.

For more information please contact

Linus Atarah, tel 044 7700 135

Wanjiku wa Ngugi, tel 044 7754 525

iCount Project Workers

icount at moniheli.fi
Saara Simonen

Järjestösihteeri - Secretary for member services
Kepa ry

Töölöntorinkatu 2 A
00260 Helsinki, Finland
+358 9 584 23 214
saara.simonen at kepa.fi
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/globaalikasvatus-l/attachments/20120803/cd8b2206/attachment.htm>


More information about the globaalikasvatus-l mailing list