[globaalikasvatus-l] KUKO henkilöstön kulttuurienvälisen osaamisen koulutukset syksy 2012 & kevät 2013 - KUKO intercultural staff trainings Autumn 2012 & Spring 2013

Hyytiä Jaakko Jaakko.Hyytia at haaga-helia.fi
Tue Aug 21 11:13:38 EEST 2012


Tervehdys Haaga-Heliasta/Greetings from Haaga-Helia! 

Ensi syksyn ja kevään KUKO -koulutustarjonta on julkaistu osoitteessa: http://www.haaga-helia.fi/kuko

HUOM! Kurssin "Kulttuurienvälinen palveluosaaminen - repertuaarin rakentamista" ilmoittautuminen päättyy 7.9.2012
Lisätietoja: http://www.haaga-helia.fi/fi/aokk/taeydennyskoulutus/kuko/kulttuurienvalinen-palveluosaaminen

KUKO kulttuurienvälisen osaamisen koulutuksilla kehitetään korkeakoulujen eri henkilöstöryhmien taitoja toimia monikulttuurisessa ympäristössä. Koulutuksia järjestetään kohdennetusti mm. opetushenkilöstölle, asiakaspalvelutehtävissä toimiville ja esimiehille. Lisäksi tarjolla kursseja, jotka soveltuvat myös julkishallinnon ja yksityisen sektorin henkilöstölle. 

"Arvostan, että sain hieman tietoa siitä, kuinka eri kulttuureissa opitaan/toimitaan - Pystyn heti yhdistämään tietyn käyttäytymisen syyt. Tämä oli elämäni ensimmäinen monikulttuurisuutta käsittelevä kurssi. Hyvä, että saimme myös konkreettisia työkaluja käyttöön, etteivät asiat jääneet ajatustasolle."  
(Osallistujan palautetta Monikulttuurinen pedagogiikka -kurssista) 

The KUKO course offering for next Autumn and Spring is now available at: http://www.haaga-helia.fi/kuko

KUKO intercultural staff trainings develop the skills of higher education staff to operate successfully in a multicultural environment. Develop your own intercultural competence or market the possibility to your colleagues. Additional courses suitable for public administration and private sector staff also available.

Ystävällisin terveisin/Best regards, 

Jaakko Hyytiä
Coordinator of KUKO Trainings
HAAGA-HELIA University of Applied Sciences, International Services 
Email. jaakko.hyytia at haaga-helia.fi 
Tel. +358 40 488 7045More information about the globaalikasvatus-l mailing list