[globaalikasvatus-l] Mitä vuosituhattavoitteiden jälkeen? Tule ideoimaan vuoden 2015 jälkeistä maailmaa! (20.9. klo 15-17)

Taina Hanhikoski taina.hanhikoski at kehys.fi
Fri Aug 31 12:09:11 EEST 2012


 *Mitä vuosituhattavoitteiden jälkeen? *


 – tule ideoimaan vuoden 2015 jälkeistä maailmaa!

*            Torstaina 20.9. klo 15-17
            Töölöntorinkatu 2 B, 5. krs*
*
*Vuosituhattavoitteet umpeutuvat vuonna 2015 ja keskustelu niiden 
jatkosta on käynnistynyt. Kansallisen vaikuttamisen edistämiseksi Kehys 
ry kutsuu eri alojen toimijoita yhteen keskustelemaan ja ideoimaan, 
miten suomalainen kansalaisyhteiskunta näkee vuosituhattavoitteiden 
jälkeisen ajan, mitä viestejä haluamme viedä eteenpäin muihin 
prosesseihin ja millaisella toiminnalla näitä viestejä lähdetään 
muotoilemaan.

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille tahosta ja taustasta 
riippumatta ja tarkoituksena on ideoida, miten eri toimijat voisivat 
viedä viestejä vuosituhattavoitteiden jälkeiseen prosessiin 
mahdollisimman tehokkaasti ja mielekkäästi. Toiminnan muodot ja 
lopulliset päämäärät määritellään yhdessä keskustellen.

*Kiinnostuitko?*

Ilmoittaudu osoitteeseen *taina.hanhikoski at kehys.fi tiistaihin 18.9. 
mennessä *ja tule tilaisuuteen kuuntelemaan lisää!

/Kansainvälinen Beyond 2015 
<cid:part2.08080901.00040200 at kehys.fi>-kampanja 
<cid:part2.08080901.00040200 at kehys.fi> kokoaa yhteen yli 380 järjestöä 
yli 80 maasta ja pyrkii tuomaan kansainväliseen keskusteluun 
marginaalisten ihmisten äänet, sekä edistämään YK-johtoista, legitiimiä 
ja laajapohjaista hallitustenvälistä neuvotteluprosessia 
vuosituhattavoitteiden jälkeisestä kehityksestä niin globaalilla, 
alueellisella, kansallisella että paikallisellakin tasolla.//Kehys on 
mukana Beyond 2015-kampanjan Euroopan osaston ohjausryhmässä. /

Ystävällisin terveisin,

Taina Hanhikoski

-- 
Taina Hanhikoski

Vaikuttamistyön koordinaattori, pääsihteerin assistentti
Advocacy officer, assistant to the Secretary General

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry
The Finnish NGDO Platform to the EU, Kehys

Töölöntorinkatu 2 B, 5th floor
00260 Helsinki
FINLAND

tel. +358 9 2315 0564
mob. +358 43 8241 167
fax. +359 9 2315 0565

taina.hanhikoski at kehys.fi <mailto:taina.hanhikoski at kehys.fi>
http://www.kehys.fi

<http://www.kehys.fi/tapahtumat/seminaarit-ja-muut-tapahtumat/kehyksen-10-vuotisjuhlavuosi>

Follow us on Twitter: https://twitter.com/#!/Kehys_ 
<https://twitter.com/#%21/Kehys_>
Like us on Facebook: http://www.facebook.com/Kehysry
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/globaalikasvatus-l/attachments/20120831/74a8c3be/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 5595 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/globaalikasvatus-l/attachments/20120831/74a8c3be/attachment-0001.jpeg>


More information about the globaalikasvatus-l mailing list