[globaalikasvatus-l] Kutsu Mediataitoviikon kumppaniksi ja kick off -tilaisuuteen to 30.8. Klo 9.30

Sanna Rekola Sanna.Rekola at kepa.fi
Mon Heinä 30 14:13:33 EEST 2018


Viestin välitti, Sanna Rekola Kepa

Mediataidot ovat tärkeämpiä kuin koskaan - tule mukaan kumppaniksi vuoden 2019 Mediataitoviikkoon

Kaikkiaan 55 kumppania edisti medialukutaitoa ja mediakasvatusta vuoden 2018 teemaviikolla.
Yli 2000 koulua, päiväkotia, kirjastoa, museota ja muuta tahoa ilmoittautui mukaan.
Kampanjat ja materiaalit median herättämistä tunteista disinformaatioon ja monikulttuurisuuden vaalimiseen löysivät Mediataitoviikon kautta paljon uusia käyttäjiä.

Työnteko mediataitojen edistämiseksi on jatkuvaa, joten kutsumme organisaatiosi kumppaniksi vuoden 2019 Mediataitoviikkoon.
Järjestyksessään seitsemäs Mediataitoviikko järjestetään 4.-10.2.2019.

Miksi kannattaa lähteä mukaan kumppaniksi?


 *  Mediataitoviikko on tunnettu mediakasvatuksen teemaviikko, johon osallistuu vuosittain tuhansia lapsia, nuoria ja aikuisia ympäri Suomen
 *  Kumppanina saat omalle kampanjallesi tai materiaalillesi kohdennettua näkyvyyttä Mediataitoviikon tiedotuskanavien kautta
 *  Lisäksi saat hyvän tilaisuuden verkostoitua muiden mediataitojen parissa työskentelevien kanssa
 *  Voit käyttää Mediataitoviikon tunnuksia omassa viestinnässäsi

Luvassa on tulevan teemaviikon esittelyä, lyhyt ideointi ajankohtaisista aiheista sekä keskustelumahdollisuus muiden osallistujien kanssa kahvien parissa.
Ilmoittaudu tilaisuuteen vastaamalla tähän lomakkeeseen<https://fi.surveymonkey.com/r/Mediataitoviikkokickoff2019> 15.8. mennessä.
Vaikka kick off -tilaisuus ei sopisi aikatauluihisi, voit ilmoittaa kiinnostuksesi Mediataitoviikon kumppanuuteen samalla lomakkeella.

Katso liitteestä tarkempi kuvaus Mediataitoviikon kumppanuudesta ja suunnittelun aikataulusta.

Tervetuloa mukaan Mediataitoviikkoon!

Ystävällisin terveisin,

Julia Alajärvi
Projektipäällikkö
Finnish Safer Internet Centre (FISIC)
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI)
p. 0295 338 009, 050 434 4229
[cid:image001.png at 01D42333.1E459D50]

 Lisätietoa:

 1 Mikä on Mediataitoviikko

Mediataitoviikko on mediakasvatuksen teemaviikko, jonka tavoitteena on kehittää lasten, nuorten ja aikuisten mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen. Mediataitoviikko järjestetään kerran vuodessa helmikuun toisella viikolla. Viikkoa koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI ja se toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, yhdistysten, yritysten, kulttuurilaitosten ja viranomaisten kanssa. Mediataitoviikkoon ilmoittautuu vuosittain noin 2000 oppilaitosta, päiväkotia, kirjastoa ja muita mediataitojen kanssa työskentelevää tahoa. Seitsemäs Mediataitoviikko järjestetään 4.-10.2.2019.

2 Miksi Mediataitoviikon kumppaniksi?

Mediataidot ovat nykyajan kansalaistaitoja ja niiden merkitys niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin elämässä on jatkuvasti tärkeämpää. Suomessa tehdään paljon työtä etenkin lasten ja nuorten medialukutaidon kehittämiseksi eri sektoreilla. Myös aikuisten mediakasvatuksen tärkeys on noteerattu. Mediataitoviikon tarkoitus on tehdä näkyväksi jo tehtyä työtä, innostaa uusien ja ajankohtaisten aiheiden tuottamiseen sekä saattaa oikeat kohderyhmät tuotettujen materiaalien pariin. Kumppanina saat omalle kampanjallesi tai materiaalillesi kohdennettua näkyvyyttä sekä hyvän tilaisuuden verkostoitua muiden mediataitojen kanssa työskentelevien kanssa.

3 Mitä kumppanuus tarkoittaa?

Mediataitoviikon kumppanuus on aina maksutonta. Jokainen kumppani osallistuu teemaviikkoon itselleen sopivimmalla tavalla ja omien resurssiensa puitteissa, mutta tietyt vähimmäisvaatimukset täyttäen. Kumppaneiden osallistumisesta laaditaan yhteinen dokumentti, jonka tietoja täydennetään syksyn ja talven aikana.

Osallistumistavat Mediataitoviikkoon (valitaan vähintään yksi vaihtoehto):


 *  Oman kampanjan tai materiaalin tuottaminen Mediataitoviikolle
 *  Osallistuminen sparrausryhmään, jossa toimitaan asiantuntijaroolissa yhteistyössä toteutettavalle Mediataitoviikon materiaalille
 *  Merkittävän mediatilan tarjoaminen Mediataitoviikolle tai sen yhteistyökumppanille (esim. valtakunnallinen media tai muuten laaja yleisöpohja)
 *  Mediataitoviikon kampanjan/kampanjoiden rahallinen tai muu tuki (esim. palkinnot, maksuton tilankäyttö)

KAVI tarjoaa kumppaneille näkyvyyttä omissa some-kanavissa (Mediataitokoulun Facebook, Twitter, Instagram) ja Mediataitoviikon nettisivuilla sekä Mediataitoviikon omassa Mediataito-lehdessä. Mediataitoviikon viestintä tavoittaa runsaasti opettajia, varhaiskasvattajia, kirjastojen ja museoiden työntekijöitä sekä muita lasten, nuorten ja mediataitojen kanssa työskenteleviä. Mediataito-lehti jaetaan kaikille viikkoon ilmoittautuneille ja sitä tullaan jakamaan myös useissa tilaisuuksissa ja messuilla. Lisäksi KAVI on tarvittaessa tukena oman osallistumistavan suunnittelussa ja sisällön kommentoinnissa.

4 Mediataitoviikon suunnittelun aikataulu

Mediataitoviikon suunnittelu aloitetaan perinteisesti loppukesän kick off -tilaisuudella. Tule kuulemaan tarkemmin Mediataitoviikosta ja kumppanuudesta, tai ilmoita suoraan kiinnostuksestasi Mediataitoviikkoon. Alkusyksyn aikana hahmotellaan yhdessä KAVIn kanssa oma osallistumisen tapa ja kirjataan suunnitelma yhteiseen dokumenttiin. Mediataito-lehden aineisto tulee olla valmiina marraskuun alkupuolella ja lehti julkaistaan joulukuun alussa. Alkuvuodesta kampanjat ja materiaalit ovat valmiit ja varsinainen näkyvyyden lisääminen alkaa. Mediataitoviikkoa vietetään 4.-10.2.2019.

-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/globaalikasvatus-l/attachments/20180730/fd61c0df/attachment-0001.htm>
-------------- seuraava osa --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 41660 bytes
Desc: image001.png
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/globaalikasvatus-l/attachments/20180730/fd61c0df/attachment-0001.png>