[globaalikasvatus-l] FW: Maailma liikkeessä -kurssilla vielä tilaa!

Jaana Viirimäki Jaana.Viirimaki at kepa.fi
To Nov 1 13:57:57 EET 2018


Tervetuloa Opintokeskus Vision Maailma liikkeessä -kurssille!

Maailma liikkeessä kurssilla puhutaan globaaleista tapahtumista, maahanmuutosta ja pohditaan niitä tapoja, joilla maahanmuutosta kirjoitetaan mediassa ja esimerkiksi järjestöjen toiminnassa. Kurssilla harjoitellaan myös viestintää ja tehdään kirjoitusharjoitus Vihreä Lanka -lehden päätoimittaja Riikka Suomisen avulla.

Kurssille on tulossa puhumaan monia erilaisia puhujia ja ammattilaisia, esimerkiksi

- Minna Mannert, globaalikasvattaja ja frame-ajattelun asiantuntija
- Ida Schauman, Suomen pakolaisavun viestintä- ja vaikuttamisasiantuntija
- Kansanedustaja Ozan Yanar
- Noora Kotilainen, poliittisen historian tutkijatohtori Helsingin yliopisto,
- Riikka Suominen, Vihreä Lanka -lehden päätoimittaja ja kirjoittakouluttaja
- Adan Kharash, Gannaane ry

Kurssin nettisivu : https://www.opintokeskusvisio.fi/koulutus/maailmaliikkeessa/

Facebook-tapahtuma : https://www.facebook.com/events/2174955486116608/

Alla vielä kurssikirjeemme.


[https://gallery.mailchimp.com/b915117c976c71a4274c015aa/images/96b543d2-59d9-4e7d-9738-d06b5f109189.png]Maailma liikkeessä -kurssi
Helsinki 17.11.-15.12.2018Kuvaus

Maailma liikkeessä-kurssilla perehdytään kansainvälisten muuttoliikkeiden syihin ja vaikutuksiin sekä siihen kuinka näistä monimutkaisista syy-seuraussuhteista tulisi viestiä. Maailma liikkeessä -kurssi on osana Kepa:n rahoittamaa “Frame, Voice, Report” -globaalikasvatushanketta, jossa halutaan haastaa ihmisiä kyseenalaistamaan yleisiä viestinnällisiä kehyksiä (framing), joiden sisällä luomme tietoa ja keskustelua esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamista elinolosuhteiden muutoksesta ja muuttoliikkeistä. Kurssilla tullaan pohtimaan erilaisten asiantuntijoiden, toimittajien, tutkijoiden, maahanmuutosta kokemusta omaavien henkilöiden sekä kansalaisaktivistien kanssa kuinka yleisiä viestintämalleja voisi haastaa ja kehittää kohti toimivampaa viestintää.

Sisältö


Kurssi toteutetaan Helsingissä 17.11.-15.12.2018 välisenä aikana kolmena eri koulutuspäivänä sekä kurssipäivien teemoja tukevien verkko-opintojen avulla. Koulutuspäivänä opittujen taitojen, verkko-opintojen ja viestinnän ammattilaisen avulla tullaan luomaan viitekehysten käyttöä käsitteleviä artikkeleita, jotka kirjoitetaan yhteisvoimin kaikkien kurssilaisten kesken. Artikkelit julkaistaan kurssin päätteeksi.

Kurssille mahtuu 30 henkeä ja se soveltuu hyvin esimerkiksi järjestötoiminnasta kiinnostuneille, opiskelijoille, viestinnällisten tehtävien parissa työskenteleville tai ylipäätään kenelle tahansa, joka on kiinnostunut globaaleista syy-seuraussuhteista ja vallalla olevien viestinnällisten kehysten kehittämisestä.

Maailma liikkeessä -kurssin koulutuskokonaisuudessa annetaan ääni etelän toimijoille ja osallistujat tulevat oppimaan konkreettisia taitoja ja työkaluja globaalien ongelmien ratkaisemiseen ja niistä viestimiseen.


Puhujat
- Minna Mannert, globaalikasvattaja ja frame-ajattelun asiantuntija
- Ida Schauman, Suomen pakolaisavun viestintä- ja vaikuttamisasiantuntija
- Kansanedustaja Ozan Yanar
- Noora Kotilainen, poliittisen historian tutkijatohtori Helsingin yliopisto,
- Riikka Suominen, Vihreä Lanka -lehden päätoimittaja ja kirjoittakouluttaja
- Adan Kharash, Gannaane ry


Ajankohta

17.-18.11.2018
15.12.2018
Koulutuspäivien lisäksi suoritetaan verkko-opintoja, jotka pystyy suorittamaan joustavasti omien aikataulujen mukaan.

Paikka

Kurssi toteutetaan kahtena viikonloppukoulutuksena Helsingissä sekä opintokeskus Vision verkko-oppimisympäristössä tehtävinä etäopintoina. Ensimmäinen viikonloppukoulutus 17.-18.11 järjetetään Hotelli Rantapuistossa ja toinen 15.12. Vision toimistolla Helsingin keskustassa.


Osallistumismaksu

Peruslippu 40 € (Majoituksella 1 hengen huoneessa yhteensä 75 €, 2 hengen huonessa yhteensä 60 €)
Alennuslippu 20€ (Majoituksella 1 hengen huoneessa yhteensä 55 €, 2 hengen huoneessa yhteensä 40 €)

Lisää tietoa hinnoittelusta kurssin verkkosivuilla.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille alkaa 14.9. Viimeinen päivä ilmoittautua on 28.10. Oheessa linkki ilmoittautumiseen ja lisätietoihin.
Ilmoittautumisajan päätyttyä voit tiedustella vapaita paikkoja Visiosta p. 044 727 3240, visio at opintokeskusvisio.fi<mailto:visio at opintokeskusvisio.fi>.

Tervetuloa mukaan!
Ilmoittaudu koulutukseen<https://opintokeskusvisio.us14.list-manage.com/track/click?u=b915117c976c71a4274c015aa&id=11f82a14ce&e=065f8cc1fc>

[https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/color-twitter-48.png]<https://opintokeskusvisio.us14.list-manage.com/track/click?u=b915117c976c71a4274c015aa&id=6321d2b593&e=065f8cc1fc>
[https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/color-facebook-48.png]<https://opintokeskusvisio.us14.list-manage.com/track/click?u=b915117c976c71a4274c015aa&id=cbc55f3a35&e=065f8cc1fc>
[https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/color-link-48.png]<https://opintokeskusvisio.us14.list-manage.com/track/click?u=b915117c976c71a4274c015aa&id=27e9e12b5b&e=065f8cc1fc>

VISIO - Opintokeskus, Sivistysliitto, Ajatuspaja
Fredrikinkatu 33 A, 00120 Helsinki
044 727 3240
visio at opintokeskusvisio.fi<mailto:visio at opintokeskusvisio.fi>
www.opintokeskusvisio.fi<http://www.opintokeskusvisio.fi>

[https://gallery.mailchimp.com/b915117c976c71a4274c015aa/images/96b543d2-59d9-4e7d-9738-d06b5f109189.png]


Tämä viesti on lähetetty Vision kurssitiedote -nimiselle sähköpostilistalle, jota ylläpitää Vihreä Sivistysliitto ry.

Toiminnot tilaajille:
Muuta tietoja<https://opintokeskusvisio.us14.list-manage.com/profile?u=b915117c976c71a4274c015aa&id=f3cf342af8&e=065f8cc1fc> tai Peru tilaus<https://opintokeskusvisio.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=b915117c976c71a4274c015aa&id=f3cf342af8&e=065f8cc1fc&c=f44078ee40>
Rekisteriselosteet löydät täältä<https://opintokeskusvisio.us14.list-manage.com/track/click?u=b915117c976c71a4274c015aa&id=9f351b4905&e=065f8cc1fc>.

[Email                              Marketing                              Powered by                              MailChimp]<http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=b915117c976c71a4274c015aa&afl=1>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/globaalikasvatus-l/attachments/20181101/de170428/attachment-0001.htm>