<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
<br>
<font size="3"><b>Allekirjoita järjestövetoomus: viestintä- ja
kehityskasvatystukea ei pidä leikata </b><br>
<br>
Ulkoministeriön
kansalaisjärjestöyksiköstä saatujen tietojen mukaan
kansalaisjärjestöille suunnattuun viestintä- ja
kehityskasvatustukeen suunnitellaan mittavia leikkauksia. Kepa kutsuu
järjestöt allekirjoittamaan vetoomuksen ulkomaankauppa- ja
kehitysministeri Paavo Väyryselle: viestintä- ja kehityskasvatustukea
ei pidä leikata!</font><br>
<br>
Ilmoita järjestösi mukaan vetoomukseen<font size="3"> sähköpostitse
(</font><font color="#000080"><span lang="zxx"><u><a
 moz-do-not-send="true" href="mailto:sanna.rekola@kepa.fi"><font
 size="3">sanna.rekola@kepa.fi</font></a></u></span></font><font
 size="3">)
tai puhelimitse 09-58423 271 viimeistään torstaina 2.9.2010. Vetoomus
toimitetaan ministeri Paavo Väyryselle
perjantaina 3.9.2010.</font><br>
- - -<br>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font size="3"><b>Vetoomus
ulkoministeriölle<br>
</b></font></p>
<p>Me allekirjoittaneet vetoamme, ettei viestintä- ja
kehityskasvatustukea leikata nykyisestä tasosta.</p>
<p>Hallitus päätti budjettiriihessä lisätä virallisia kehitysyhteistyön
määrärahoja ensi vuodelle 108 miljoonalla eurolla. Järjestöjen
viestintä- ja kehityskasvatustukeen suunnitellaan kuitenkin
leikkauksia. Tukea on viime vuosina myönnetty yhteensä noin 2 miljoonaa
euroa. Leikkauksen myötä tuki uhkaa laskea 1,6 miljoonaan euroon.
Viestintä- ja kehityskasvatustuen leikkauksella voi olla kielteisiä
vaikutuksia.</p>
<b>
Kehitysyhteistyön kannatuspohja heikkenisi.
</b><br>
<br>
Taloudellisen taantuman myötä suomalaisten asenteet kehitysyhteistyötä
kohtaan ovat koventuneet. Kuitenkin myös Suomen ja suomalaisten
tulevaisuus riippuu monin tavoin globaaleista kehityskysymyksistä. Nyt
jos koska kehityskysymyksiä koskeva tiedotus- ja kasvatustoiminta on
tärkeätä. Tämä työ edellyttää jatkossakin taloudellista ja poliittista
tukea ulkoministeriöltä.
<br>
<br>
<b>Kansalaisten mahdollisuudet globaalisti vastuulliseen toimintaan ja
vaikuttamiseen vähenisivät.
</b><br>
<br>
Ulkoministeriön Kehityspoliittisen kansalaisyhteiskuntalinjauksen
luonnoksessa (2010) todetaan, että kansalaisilla on oikeus tietää
globaaleista kehityskysymyksistä. Järjestöjen tekemä työ nähdään
tärkeänä välineenä tämän oikeuden toteutumisessa. Hankkeiden
toteuttamisessa on vuosittain mukana satoja vapaaehtoisia, ja ne
koskettavat lähes kaikkia suomalaisia.
<br>
<br>
<b>Kansainväliset suositukset karkaisivat käsistä.
</b><br>
<br>
YK:n kehitysohjelman UNDP:n suosituksen mukaan kehityskasvatukseen ja
-viestintään tulisi ohjata 3 % ODA-määrärahoista. Vuonna 2010
kansalaisjärjestöjen viestintä- ja kehityskasvatustuki oli Suomen
kehitysyhteistyömäärärahoista 0,2%. Viestintä- ja kehityskasvatustukeen
kohdistuvien leikkausten jälkeen Suomi olisi yhä kauempana
kansainvälisestä tavoitteesta.<br>
<b><font size="3"><br>
Lisätietoja: <br>
</font></b>
<ul>
  <li><a moz-do-not-send="true"
 href="https://www.kepa.fi/jarjestoille/edunvalvonta/vkk2010"><font
 size="3">Kepa.fi: Viestintä- ja kehityskasvatustuen leikkausuhka<br>
    </font></a></li>
  <li><font size="3">Järjestökoordinaattori
Sanna Rekola</font>, <font color="#000080"><span lang="zxx"><u><a
 moz-do-not-send="true" href="mailto:sanna.rekola@kepa.fi"><font
 size="3">sanna.rekola@kepa.fi</font></a></u></span></font><font
 size="3">, 09 584 23 271</font> </li>
</ul>
<pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Sanna Rekola
Järjestökoordinaattori – Coordinator for member organisations
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry – 
Service Centre For Development Cooperation
Tel. +358 9 584 23 271 
Fax. +358 9 584 23 200
Email. <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:sanna.rekola@kepa.fi">sanna.rekola@kepa.fi</a></pre>
</body>
</html>