<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns:p="urn:schemas-microsoft-com:office:powerpoint" xmlns:a="urn:schemas-microsoft-com:office:access" xmlns:dt="uuid:C2F41010-65B3-11d1-A29F-00AA00C14882" xmlns:s="uuid:BDC6E3F0-6DA3-11d1-A2A3-00AA00C14882" xmlns:rs="urn:schemas-microsoft-com:rowset" xmlns:z="#RowsetSchema" xmlns:b="urn:schemas-microsoft-com:office:publisher" xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet" xmlns:c="urn:schemas-microsoft-com:office:component:spreadsheet" xmlns:odc="urn:schemas-microsoft-com:office:odc" xmlns:oa="urn:schemas-microsoft-com:office:activation" xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40" xmlns:q="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:rtc="http://microsoft.com/officenet/conferencing" xmlns:D="DAV:" xmlns:Repl="http://schemas.microsoft.com/repl/" xmlns:mt="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/meetings/" xmlns:x2="http://schemas.microsoft.com/office/excel/2003/xml" xmlns:ppda="http://www.passport.com/NameSpace.xsd" xmlns:ois="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/ois/" xmlns:dir="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/directory/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:dsp="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/dsp" xmlns:udc="http://schemas.microsoft.com/data/udc" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:sub="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/2002/1/alerts/" xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" xmlns:sp="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/" xmlns:sps="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:udcs="http://schemas.microsoft.com/data/udc/soap" xmlns:udcxf="http://schemas.microsoft.com/data/udc/xmlfile" xmlns:udcp2p="http://schemas.microsoft.com/data/udc/parttopart" xmlns:wf="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/workflow/" xmlns:dsss="http://schemas.microsoft.com/office/2006/digsig-setup" xmlns:dssi="http://schemas.microsoft.com/office/2006/digsig" xmlns:mdssi="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/digital-signature" xmlns:mver="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns:mrels="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships" xmlns:spwp="http://microsoft.com/sharepoint/webpartpages" xmlns:ex12t="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types" xmlns:ex12m="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/messages" xmlns:pptsl="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/SlideLibrary/" xmlns:spsl="http://microsoft.com/webservices/SharePointPortalServer/PublishedLinksService" xmlns:Z="urn:schemas-microsoft-com:" xmlns:st="&#1;" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name=Generator content="Microsoft Word 12 (filtered medium)">
<style>
<!--
 /* Font Definitions */
 @font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
p
        {mso-style-priority:99;
        mso-margin-top-alt:auto;
        margin-right:0cm;
        mso-margin-bottom-alt:auto;
        margin-left:0cm;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman","serif";}
span.Shkpostityyli18
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:windowtext;}
span.Shkpostityyli19
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
span.Shkpostityyli20
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
span.Shkpostityyli21
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
span.Shkpostityyli22
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-size:10.0pt;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 2.0cm 70.85pt 2.0cm;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
-->
</style>
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapelayout v:ext="edit">
  <o:idmap v:ext="edit" data="1" />
 </o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>

<body lang=FI link=blue vlink=purple>

<div class=WordSection1>

<p class=MsoNormal><span style='color:#1F497D'>Hei!<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='color:#1F497D'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='color:#1F497D'>Alla on tietoa EU:n
vapaaehtoistoiminnan vuoden 2011 toteutuksesta Suomessa. Vuoden ajankohtaisista
kuulumisista sekä järjestö- ja vapaaehtoistoimijoille tarjottavista mahdollisuuksista
ja toimintaideoista saa lisätietoa teemavuoden sähköpostilistalta. Ohjeet
listalle liittymiseksi löytyvät viestin lopusta.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='color:#1F497D'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='color:#1F497D'>Nättiä syyspäivän jatkoa toivoo,</span><span
style='color:#1F497D'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:10.0pt;color:#244061'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:10.0pt;color:#244061'>Karoliina Tikka<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:10.0pt;color:#244061'>projektisihteeri<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:10.0pt;color:#244061'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:10.0pt;color:#244061'>Suomen
Nuorisoyhteistyö &#8211; Allianssi ry<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:10.0pt;color:#244061'>Asemapäällikönkatu
1, 00520 Helsinki<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:10.0pt;color:#244061'>044-722 9353<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:10.0pt;color:#244061'>karoliina.tikka@alli.fi<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:10.0pt;color:#244061'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:10.0pt;color:#1F497D'>**</span><b><span
style='color:#1F497D'><o:p></o:p></span></b></p>

<p class=MsoNormal><b><span style='color:black'>Vapaaehtoistoiminta näkyviin
vuonna 2011<o:p></o:p></span></b></p>

<p class=MsoNormal><b><span style='color:black'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>

<p class=MsoNormal><span style='color:black'>Vuosi 2011 on EU:n
vapaaehtoistoiminnan vuosi, joka nostaa esiin vapaaehtoistoimijat ympäri
Euroopan. <o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='color:black'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='color:black'>Merkittävä osa järjestötoiminnasta
nojaa vapaaehtoistyöhön ja yli kolmasosa suomalaisista aikuisista tekee
vapaaehtoistyötä.&nbsp;Vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 tarjoaa mahdollisuuden
tuoda yhdessä esiin vapaaehtoistoiminnan suurta yhteiskunnallista merkitystä ja
volyymia. Vuoden tavoitteena on edistää vapaaehtois- ja järjestötoiminnan
toimintaedellytyksiä, lisätä vapaaehtoistoiminnan arvostusta sekä saada uusia
vapaaehtoisia mukaan toimintaan. <o:p></o:p></span></p>

<p><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:black'>Vapaaehtoisuuden
teema kannattaa huomioida vuoden 2011 toiminnan ja viestinnän suunnittelussa.
Voisiko jossain tapahtumassanne nostaa vapaaehtoisuuden keskiöön? Voisiko teema
näkyä ensi vuonna viestinnässänne? Vapaaehtoisuudessa on monta näkökulmaa esim.
järjestölehtiin alkaen omien vapaaehtoisten kokemuksista ja päätyen
vapaaehtoistoiminnan laajempaan yhteiskunnalliseen merkitykseen ja muuttuviin
muotoihin.&nbsp;</span><span style='font-family:"Calibri","sans-serif";
color:black'> Teemavuoden puitteissa tullaan tarjoamaan viestintäideoita ja
yhteisiä viestejä, joita voi hyödyntää omassa tiedotuksessa. </span><span
style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:black'>Teemavuoden
kansalliset painopisteet ja viestit valmistuvat syksyn 2010 aikana ja
viestintämateriaaleja tulee vuoden vaihteessa ja teemavuoden aikana. </span><span
style='font-family:"Calibri","sans-serif";color:black'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='color:black'>Teemavuoden ajankohtaisista asioista
ja mahdollisuuksista Suomessa tiedotetaan
vapaaehtoistoiminta2011-sähköpostilistalla. Listalle voi liittyä seuraavasti:<o:p></o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt'><span style='font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";color:black'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt'><span style='font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";color:black'>Lähetä sähköposti osoitteeseen <a
href="mailto:sympa@list.alli.fi"><span style='color:black'>sympa@list.alli.fi</span></a>
seuraavilla tiedoilla:<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='color:black'>Kirjoita otsikkokenttään:
subscribe <a href="mailto:vapaaehtoistoiminta2011@list.alli.fi"><span
style='color:black'>vapaaehtoistoiminta2011@list.alli.fi</span></a> Etunimi
Sukunimi<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='color:black'>Jätä viestikenttä tyhjäksi.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='color:black'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><i><span style='color:black'>Teemavuotta Suomessa koordinoivat
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE ja Suomen Nuorisoyhteistyö
- Allianssi. Lisätietoja internetsivulta <a
href="http://www.kansanvalta.fi/Etusivu/Jarjestotjayhteisot/vapaaehtoistoiminnanteemavuosipa"><span
style='color:black'>www.kansanvalta.fi/Etusivu/Jarjestotjayhteisot/vapaaehtoistoiminnanteemavuosipa</span></a>
tai projektisihteeri Karoliina Tikalta (<a href="mailto:karoliina.tikka@alli.fi"><span
style='color:black'>karoliina.tikka@alli.fi</span></a>). Teemavuoden
kansalliset internetsivut aukeavat marraskuussa 2010.<o:p></o:p></span></i></p>

<p class=MsoNormal><span style='color:black'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

</div>

</body>

</html>