<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
<b>Viestintä- ja kehityskasvatustukea vuodelle 2011 haki 106 järjestöä</b>
<p>Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöyksikkö sai vuoden 2011 -
2012 viestintä- ja kehityskasvatustukea koskevia hakemuksia 106
järjestöltä 121 hankkeeseen. Hakemusten kokonaissumma on noin 4,3
miljoonaa euroa. Viime vuonna tukea haki 105 järjestä ja haetun tuen
yhteenlaskettu summa oli 3,7 miljoonaa euroa. </p>
<p>Tällä kerralla uusia hakijajärjestöjä on 13. Kaksivuotista
kehityskasvatustukea hakee 16 järjestöä.</p>
<p>Viestintä- ja kehityskasvatustukihakemusten käsittelyssä
kiinnitetään huomiota seuraaviin näkökohtiin:</p>
<ul>
  <li>Hankkeella on hyvin määritelty viesti, jolla on yhteiskunnallista
merkitystä</li>
  <li>Kohderyhmä, tavoitteet, toteuttamiskeinot ja toivotut tulokset on
määritelty selkeästi</li>
  <li>Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti muut kuin järjestön jäsenet</li>
  <li>Kohderyhmä on riittävän suuri verrattuna hankkeen kustannuksiin
ja toteutustapaan</li>
  <li>Suunnitellut tiedotuskanavat ja -keinot ovat sellaisia, että
niiden avulla voidaan saavuttaa tavoite ja kohderyhmä</li>
  <li>Hankkeen kustannukset ovat sen toteutustapaan nähden kohtuulliset</li>
  <li>Järjestön voidaan arvioida kykenevän hankkeen toteutukseen</li>
</ul>
<p>Järjestö on sitoutunut hankkeeseen, tätä arvioitaessa otetaan
huomioon muun muassa järjestön omarahoitusosuus hankkeessa</p>
<p>Osa hakemuksista on puutteellisia ja järjestöjä pyydetään
täydentämään hakemuksia 30. syyskuuta 2010 mennessä. Tavoitteena on
saada ministerin päätös viestintä- ja kehityskasvatustukien
myöntämisestä tammikuun 2011 alkupuolella.</p>
<p><strong>Lisätietoja:</strong></p>
<ul>
  <li>kansalaisjärjestöyksikkö, Leila Riitaoja, puh. (09) 160 56247, <a
 class="spamspan" href="mailto:etunimi.sukunimi@formin.fi">etunimi.sukunimi@formin.fi</a>.</li>
</ul>
<pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Sanna Rekola
Järjestökoordinaattori – Coordinator for member organisations
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry – 
Service Centre For Development Cooperation
Tel. +358 9 584 23 271 
Fax. +358 9 584 23 200
Email. <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:sanna.rekola@kepa.fi">sanna.rekola@kepa.fi</a></pre>
</body>
</html>