<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal"><font size="3"><font face="Calibri"><b><span>Uutta materiaalia Ihmisoikeudet.net-sivuilla</span></b><b><span></span></b></font></font></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal"><span><a href="http://www.ihmisoikeudet.net/index.php" target="_blank"><font face="Calibri" color="#800080" size="3">Ihmisoikeudet.net-verkkosivuille</font></a><font size="3"><font face="Calibri"> on kerätty laajasti ajankohtaista perustietoja ihmisoikeuksien historiasta, ihmisoikeussopimuksista ja eri valvontamekanismeista.</font></font></span></p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal"><font size="3"><font face="Calibri">Ihmisoikeudet.net on suunnattu ensisijaisesti peruskoulun ylempien luokkien ja toisen asteen oppilaille ja opettajille, mutta se on myös kattava tietopaketti kenelle tahansa ihmisoikeuksista kiinnostuneelle.<span> <b> </b><span>Uutta mielenkiintoista ja hyödyllistä<b> </b>materiaalia on tarjolla säännöllisesti.</span></span><span></span></font></font></p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><b><span><font face="Calibri" size="3"> </font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><b><span><font size="3"><font face="Calibri">Tutustu nyt sivuston uutuuksiin:</font></font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span><a href="http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=opettajalle" target="_blank"><font face="Calibri" color="#800080" size="3">Opettajalle -osioon</font></a><font size="3"><font face="Calibri"> on lisätty valmiita esityksiä luentojen pohjaksi. Ota käyttöösi myös valmiit tehtäväkokonaisuudet. </font></font></span></p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span><a href="http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=galleria-artiklat-udhr" target="_blank"><font face="Calibri" color="#800080" size="3">Kuvapankista</font></a><font size="3"><font face="Calibri"> löytyvät julistekampanjat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen sopimuksen 30 artiklasta, Ihmiskaupasta ja valokuvia lapsen oikeuksiin liittyen.</font></font></span></p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span><a href="http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=mita-ne-sisaltavat" target="_blank"><font face="Calibri" color="#800080" size="3">Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä</font></a><font size="3"><font face="Calibri"> on koottu suomennettuna ja lyhennettynä eri ihmisoikeuksiin liittyen. </font></font></span></p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><font face="Calibri" size="3"> </font></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><font size="3"><font face="Calibri">Ihmisoikeudet.net on Ihmisoikeusliiton, Amnestyn Suomen osaston, Suomen YK-liiton, Suomen OneWorld –portaaliyhdistyksen, Pakolaisavun, Taksvärkin, Väestöliiton ja Kasvattajat Rauhan Puolesta -järjestön yhteinen hanke. Hanke saa tukea ulkoasiainministeriöltä.<br>
<br><br><strong><span style="FONT-FAMILY: Calibri">Lisätiedot</span></strong></font><br><font face="Calibri">koulutuskoordinaattori Johanna Lampinen<br>09 4155 2558<br>johanna.lampinen(at)<a href="http://ihmisoikeudet.net/" target="_blank">ihmisoikeudet.net</a></font></font></p>
<br clear="all"><br>-- <br>Johanna Lampinen<br>Koulutuskoordinaattori / Ihmisoikeudet.net<br><br>Ihmisoikeusliitto ry / Finnish League for Human Rights<br>Döbelninkatu 2, 8. krs<br>00260 Helsinki<br>Finland<br><br>Tel. +358-9-4155 2558 / +358-46-8101 884<br>
Fax. +358-9-4155 2520<br><br><a href="http://www.ihmisoikeudet.net/" target="_blank">www.ihmisoikeudet.net</a><br><a href="http://www.ihmisoikeusliitto.fi/" target="_blank">www.ihmisoikeusliitto.fi</a><br>