<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
<b>Lapset kriisien kuvissa -media- ja taidekasvatusopas suuntaa katseen
lapsen oikeuksiin
</b><br>
<br>
Kutsu Plan Suomen uuden media- ja taidekasvatusoppaan
julkistamisseminaariin
<br>
<br>
Millaisen kuvan media antaa kriiseissä elävien lasten elämästä?
Hätkähdyttävätkö kuvat lapsista, herättävätkö ne tunteita - vai
tuntuvatko ne sittenkään missään? Miksi tietynlaiset kuvat ovat
suosittuja sanomalehdissä tai televisiossa? Käsitteleekö kuvataide
lapsia kriiseissä? Taide- ja mediakuvien äärelle on hyvä pysähtyä,
sillä kuvat vaikuttavat merkittävästi käsityksiimme maailmasta,
kriiseistä ja niissä elävistä ihmisistä.
<br>
<br>
Näitä kysymyksiä avaa Plan Suomen marraskuussa julkistettava Lapset
kriisien kuvissa -media- ja taidekasvatusopas. Oppaan
julkistamisseminaari järjestetään keskiviikkona 17.11. klo 9-12.00
Ateneum-salissa (Kaivokatu 2, Helsinki). Tilaisuuden kohderyhmänä ovat
museoiden työntekijät, kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset ja
opiskelijat sekä median ja järjestöjen edustajat.
<br>
<br>
Lapset kriisien kuvissa -media- ja taidekasvatusopas on osa Plan
Suomen globaalikasvatusta. Se on toteutettu yhteistyönä Valtion
taidemuseon Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet -yksikön Kehyksen,
Museopedagogisen yhdistyksen Pedaali ry:n ja Hyvinkään Lasten ja
nuorten taidekeskuksen kanssa. <br>
<br>
Erityisesti toisen asteen opettajien ja museopedagogien käyttöön
suunnatun julkaisun asiantuntija-artikkelit käsittelevät kriisikuvaston
ja lapsen oikeuksien teemaa monesta näkökulmasta. Oppaan sisältämä
kattava tehtäväosio toimii työkaluna YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen,
ihmisoikeuksien sekä media- ja taidekuvien käsittelyssä lasten ja
nuorten kanssa. Uusi opas pyrkii taide- ja mediakasvatuksen keinoin
syventämään ja laajentamaan nuorten tietoisuutta ihmisoikeuksista ja
lapsen oikeuksista ja tuoda esille kriiseissä elävien lasten
tilannetta. <br>
 
<br>
Seminaarin ohjelma tarkentuu myöhemmin. <br>
 
<br>
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Planin kotimaan työn suunnittelija
Tiina Salmio, <a class="moz-txt-link-abbreviated"
 href="mailto:tiina.salmio@plan.fi">tiina.salmio@plan.fi</a>.
<br>
<a href="http://www.plan.fi">www.plan.fi</a><br>
<br>
Plan on kehitysyhteistyöjärjestö, jonka tavoitteena on parantaa
kehitysmaiden lasten elämänlaatua pysyvästi. Plan tekee myös työtä
lapsen oikeuksien toteutumiseksi tavalla, joka yhdistää ihmisiä yli
kulttuurirajojen.
</body>
</html>