<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html;
      charset=ISO-8859-1">
    <p style="margin-bottom: 0cm; text-decoration: none"><font
        face="Verlag Book, monospace"><font size="3">Eettisen
          kaupan puolesta ry on tuottanut opettajien ja muiden
          kiinnostuneiden
          k&auml;ytt&ouml;&ouml;n Globaalin kuluttajan foorumin. Globaalin kuluttajan
          oppikirjat ovatkin kenties joillekin tuttuja, nyt olemme
          olemme
          siirt&auml;neet materiaalin verkkoon. Samalla teht&auml;v&auml;valikoima on
          laajentunut, ja materiaalit sek&auml; teht&auml;v&auml;t ovat entist&auml;kin
          helpommin kaikkien kiinnostuneiden saatavilla.</font></font></p>
    <p style="margin-bottom: 0cm; text-decoration: none"><big><font
          face="Verlag Book, monospace"><font size="3"><big>Tervetuloa
              tutustumaan! <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.globaalikuluttaja.fi">www.globaalikuluttaja.fi</a> </big></font></font>
      </big></p>
    <p style="text-decoration: none"><font face="Verlag Book, monospace"><font
          size="3">Uuden
          Globaalin kuluttajan foorumin tarkoituksena on osoittaa
          yhteyksi&auml;
          arkip&auml;iv&auml;n kulutuksen ja globaalien kehityskysymysten v&auml;lill&auml;.
          Foorumilla tarkastellaan kuluttamisen vaikutuksia niin
          ymp&auml;rist&ouml;&ouml;n
          kuin ihmisiin ja tuodaan esiin maailmantalouden ep&auml;kohtia.
          Lis&auml;ksi
          foorumi tutustuttaa laajasti vastuullisen kuluttamisen
          tapoihin ja
          antaa ev&auml;it&auml; pohtia kriittisesti l&auml;nsimaista
          kulutuskulttuuria,
          mainonnan valtaa ja p&auml;&auml;t&ouml;ksentekij&ouml;iden vastuuta. Globaalin
          kuluttajan foorumi haluaa my&ouml;s innostaa nuoria toimimaan
          ep&auml;kohtien
          poistamiseksi - ryhtym&auml;&auml;n itse tulevaisuuden tekij&ouml;iksi!</font></font></p>
    <p style="margin-bottom: 0cm; text-decoration: none"><font
        face="Verlag Book, monospace"><font size="3">Globaalin
          kuluttajan foorumi tarjoaa mahdollisuuden suorittaa globaalin
          kuluttajan ajokortin. Ajokortti on todistus monipuolisesta
          perehtymisesta globaalin maailmankaupan ja kulutuksen
          teemoihin.
          Ajokorttin suorittaminen onnistuu tutustumalla foorumin
          innostaviin
          ja informatiivisiin materiaaleihin sek&auml; tekem&auml;ll&auml;
          verkkoteht&auml;vi&auml;.
          Foorumin materiaaleja ja teht&auml;vi&auml; voi vapaasti kokeilla my&ouml;s
          haluamiltaan osin suorittamatta Globaalin kuluttajan ajokortti
          -kokonaisuutta.</font></font></p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><font face="Verlag Book, monospace"><font
          size="3">Globaalin
          kuluttajan foorumin materiaalit ja teht&auml;v&auml;t tukevat sek&auml;
          peruskoulun ett&auml; lukion opetuksen arvopohjaa sek&auml; tarjoavat
          kaikille vastuullisen kulutuksen teemoista kiinnostuneille
          oppia
          lis&auml;&auml; kest&auml;v&auml;n kehityksen ja vastuullisen kultuksen
          toteuttamisesta. Foorumi my&ouml;s rohkaisee aktiiviseen
          kansalaisuuteen
          ja toimintaan eettisemm&auml;n maailmankaupan puolesta. </font></font>
    </p>
    <p style="text-decoration: none"><font face="Verlag Book, monospace"><font
          size="3">Globaalin
          kuluttajan foorumista saa lis&auml;tietoa s&auml;hk&ouml;postitse </font></font><font
        color="#000080"><span lang="zxx"><u><font face="Verlag Book,
              monospace"><font size="3"><a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:gka@eetti.fi">gka@eetti.fi</a></font></font></u></span></font><font
        face="Verlag Book, monospace"><font size="3">
          tai soittamalla hankekoordinaattori Katja Hintikaiselle
          puhelinnumeroon 044-534 8467. Otamme mielell&auml;mme vastaan my&ouml;s
          palautetta! <br>
        </font></font></p>
    <p style="text-decoration: none"><font face="Verlag Book, monospace"><font
          size="3">Terveisin, <br>
          Katja Hintikainen</font></font><br>
      <br>
    </p>
    <style type="text/css"></style>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Katja Hintikainen
Hankekoordinaattori
Eettisen kaupan puolesta ry
044-5348467 | <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:katja@eetti.fi">katja@eetti.fi</a>
T&ouml;&ouml;l&ouml;ntorinkatu 2 B, 00260 Helsinki
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.eetti.fi">www.eetti.fi</a></pre>
  </body>
</html>