[Jasenet-l] Kehityspoliittinen toimenpideohjelma kommentoitavana 20.1.2012 asti

Auli Starck auli.starck at kepa.fi
Wed Jan 4 09:43:31 EET 2012


Hyvät Kepan jäsenjärjestöt,

Syksyn aikana ulkoministeriössä on valmisteltu uutta kehityspoliittista 
toimenpideohjelmaa. Toimenpideohjelman kirjallinen luonnos on nyt saatu 
kommentoitavaksi. Ministeriö pyytää järjestöjen kommentit 
yhteistyöfoorumeiden ja kattojärjestöjen kautta, mukaan lukien Kepa, 
20.1.2012 mennessä. Tavoitteena on, että kehityspoliittinen 
toimenpideohjelma hyväksyttäisiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 
alkuvuodesta 2012.

Kepan lausuntoa varten

- Kepa kerää järjestöiltä kirjallisia kommentteja toimenpideohjelman 
luonnokseen 18.1. mennessä sähköpostitse (eva.nilsson at kepa.fi) .
- Kepa järjestää keskustelutilaisuuden ke 11.1. klo 15-18 Kepassa 
Dialogi-salissa – ilmoittautumiset mielellään 9.1. mennessä 
(auli.starck at kepa.fi) (HUOM! Ajankohta muuttunut!)

Ulkoministeriö toivoo kommentteja erityisesti ohjelman painopisteistä ja 
sen ohjaavuudesta käytännön työssä. Kommenttien toivotaan olevan 
napakoita ja huomioimaan myös sen, että toimenpideohjelman lopullinen 
versio pyritään saamaan nykyluonnosta lyhyemmäksi.

Kepassa lisätietoa antavat kehityspoliittinen asiantuntija Eva Nilsson 
(eva.nilsson at kepa.fi , 09-584 23 246) ja järjestökoordinaattori Auli 
Starck (auli.starck at kepa.fi, 09-584 23 241).


Ohjelmaluonnos sekä lisätietoa toimenpideohjelman valmistelun aiemmista 
vaiheista löytyy Kepan verkkosivuilta:
http://www.kepa.fi/toiminta/kampanjat-ja-vaikuttaminen/paattajille/kehityspoliittinen-ohjelma 


Alla tiedoksenne ulkoministeriöstä saatu viesti sekä lausuntopyyntö ja 
ohjelmaluonnos liitteenä.

Ystävällisin terveisin,

Eva ja Aulihttp://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=237826&nodeid=15409&contentlan=1&culture=fi-FI 


Uutiset, 3.1.2012

Kehityspoliittinen ohjelma lähti kommenttikierrokselle

Kehityspoliittisen toimenpideohjelman luonnos on nyt ulkoisella 
kommenttikierroksella. Kommenttien takaraja on 20. tammikuuta 2012.

Ulkoministeriössä on syksyn aikana valmisteltu kehityspoliittista 
toimenpideohjelmaa. Nyt luonnosvaiheessa olevan ohjelman lähtökohtana on 
ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen.

Rakenteeltaan ohjelma jakautuu kolmeen osaan:

* Ensimmäisessä osassa kuvataan Suomen vahvuudet ja toimintatavat.
Niihin kuuluvat demokraattinen omistajuus, vastuullisuus,
avoimuus, tuloksellisuus, johdonmukaisuus ja keskittyminen.
Lisäksi määritellään avun muotoja ja voimavaroja.
* Toisessa osassa esitellään läpileikkaavat periaatteet: sukupuolten
tasa-arvon ja ilmastokestävyyden edistäminen sekä eriarvoisuuden
vähentäminen.
* Kolmas osa määrittelee neljä tavoitetta, joita Suomi
kehityspolitiikassaan ja -yhteistyössään painottaa. Niitä ovat 1)
ihmisoikeuksia kunnioittava, demokraattinen ja vastuullinen
yhteiskunta, 2) osallistava ja työllistävä vihreä talouskehitys,
3) luonnonvarojen kestävä käyttö ja kokonaisvaltainen
ympäristönsuojelu sekä 4) inhimillisten voimavarojen vahvistaminen.

Lopussa käsitellään humanitaarinen apu, joka on kehityspolitiikasta 
riippumatonta puolueetonta avun tarpeeseen perustuvaa toimintaa.

Ohjelmaluonnos on lähetetty kommentointia varten Kehityspoliittiselle 
toimikunnalle, ministeriöihin sekä kahdeksalle eri sidosryhmiä 
edustavalle taholle. Näitä ovat Elinkeinoelämän keskusliitto, 
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa, Kehitysyhteistyöjärjestöjen 
EU-yhdistys Kehys, Keskuskauppakamari, Suomen Ammattiliittojen 
Solidaarisuuskeskus SASK, Suomen kuntaliitto, Suunnittelu- ja 
konsulttitoimistojen liitto SKOL ja Finnish University Partnership for 
International Development UniPid.

Ohjelmasta ja sen kommentoimisesta kiinnostuneita pyydetään olemaan 
yhteydessä johonkin näistä tahoista.

Lisätietoja ohjelmasta ja kommentoinnista antaa neuvonantaja Iina Soiri 
(p. 1605 6172) ja virkamiessihteeri Anu Konttinen (p. 09-1605 6152). 
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi at formin.fi.

-- 
Auli Starck
Järjestökoordinaattori
Coordinator for Member Organisations

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry
Service Centre for Development Cooperation
Töölöntorinkatu 2 A, 00260 Helsinki, Finland

Tel. + 358 9 584 23 241
Fax. + 358 9 584 23 200
E-mail: auli.starck at kepa.fi
Internet: www.kepa.fi

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Suomen-kehityspoliittinen-toimenpideohjelma-LUONNOS-03012012.pdf
Type: application/pdf
Size: 411814 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/jasenet-l/attachments/20120104/4a836cd3/attachment-0002.pdf>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: lausuntopyynto.pdf
Type: application/pdf
Size: 117618 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/jasenet-l/attachments/20120104/4a836cd3/attachment-0003.pdf>


More information about the Jasenet-l mailing list