[Jasenet-l] Allekirjoitettavaksi järjestöjen kehysriihikirje

Paula Lounasheimo Paula.Lounasheimo at kepa.fi
Wed Feb 26 09:00:38 EET 2014


Ja tässä vielä uudestaan liitteen kera!


Hei! Maaliskuun kehysriihessä tehdään ratkaisevia päätöksiä Suomen kehitys- ja ilmastorahoitussitoumusten saavuttamisen suhteen. Tämä vuosi on erityisen merkityksellinen, sillä Suomi on sitoutunut nostamaan kehitysyhteistyömäärärahat 0,7 prosenttiin bktl:sta vuoteen 2015 mennessä. Kepa kutsuu järjestöjä allekirjoittamaan hallitukselle osoitettua kehysriihikirjettä, jossa esitetään suosituksia niin 0,7-tavoitteeseen, ilmastorahoitukseen kuin uusiin rahoituslähteisiin (päästöhuutokauppa, ympäristölle haitallisten tukien leikkaaminen) liittyen. Kirje toimitetaan ministereille järjestöjen allekirjoituksilla ennen kehysriihtä ja siitä tehdään mahdollisesti myös tiedote. Voit ilmoittaa järjestösi allekirjoittajien joukkoon lähettämällä järjestösi virallisen nimen Sarianna Mankille sarianna.mankki at kepa.fi<mailto:sarianna.mankki at kepa.fi> viimeistään 6.3. Kirjeluonnos löytyy liitteestä, ja keskeiset suositukset ovat myös tässä alla:


*     Hallituksen tulee nostaa vuoden 2015 kehitysyhteistyömäärärahoja siten, että 0,7-tavoite saavutetaan määrävuonna 2015. Määrärahat tulee vakiinnuttaa vähintään 0,7-prosentin tasolle myös kehysvuosina 2016-2018.

*     Hallituksen tulee laatia läpinäkyvä suunnitelma siitä, kuinka Suomi nostaa julkisen ilmastorahoituksensa vuoden 2020 kansainvälisen 100 miljardin Yhdysvaltain dollarin sitoumuksen mukaiselle tasolle.

*     Ilmastorahoitusta ei tule lukea osaksi aiempaa 0,7-kehitysrahoitussitoumusta, sillä kyse on uudesta ja lisäisestä sitoumuksesta.

*     Suomen tulee korvamerkitä päästöoikeuksien huutokaupasta saatavat tulot kehitysyhteistyöhön ja ilmastotoimiin myös jatkossa.

*     Suomen tulee leikata kotimaan ympäristölle haitallisia tukia kunnianhimoisesti, ministeriöiden valmisteleman kartoituksen haitallisimmista tuista lähtien, sekä ohjata näin vapautuvia varoja energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämiseen.


Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin. Viime vuonna järjestöjen kehysriihivetoomuksen allekirjoitti yli 80 järjestöä.

Ystävällisin terveisin,

Minna

Minna Havunen
Kehityspoliittinen asiantuntija
Advocacy and policy officer

KEPA ry
Töölöntorinkatu 2 A
00260 Helsinki
FINLAND

mobile: +358 (0)50 317 6738
skype: kepa_minna_havunen
http://www.kepa.fi/

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/jasenet-l/attachments/20140226/b5eec0fa/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: J?rjest?jen kirje kehysriiheen.pdf
Type: application/pdf
Size: 118119 bytes
Desc: J?rjest?jen kirje kehysriiheen.pdf
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/jasenet-l/attachments/20140226/b5eec0fa/attachment-0001.pdf>


More information about the Jasenet-l mailing list