[Jasenet-l] Kutsu Kepan kulttuurityöryhmään

Leif Packalen leif.packalen at kolumbus.fi
Fri Aug 7 10:45:48 EEST 2015


*KUTSU KULTTUURITYÖRYHMÄÄN*

Kepan hallitus päätti jäsenjärjestöjen esityksen pohjalta kokouksessaan 
kesäkuussa, että Kepaan perustetaan kulttuurityöryhmä. Työryhmän 
kokoonkutsujaksi nimettiin Leif Packalen (Maailman sarjakuvat). 
Hallitukselle tehdyn esityksen tarkoituksena oli nostaa kulttuuri 
näkyvämpään rooliin Kepan uudessa ohjelmassa 2016-2018 (viestin lopussa 
lainauksia viimeisestä esityksestä Kepan hallitukselle).

Työryhmän tarkoitus on eri tavoin edesauttaa kulttuurin ja taiteen 
asemaa kehitysyhteistyössä ja globaaliin oikeudenmukaisuuteen 
tähtäävissä hankkeissa. Ryhmällä ei ole omaa budjettia, mutta se voi 
käyttää Kepan kokoustiloja yms. fasiliteetteja.

UM-rahoitus kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle on nyt 
leikkauslinjalla. Se voi ja sen tulee avata näkemään uusia kiinnostavia 
työmenetelmiä ja mahdollisuuksia järjestöjen yhteistyöhön. Rahahan ei 
ole maailmasta loppunut ja meidän on luovasti kehitettävä ideoita ja 
menetelmiä, joilla voimme hankkia resursseja tarkoituksiimme. Oleellista 
on myös uudistunut Post 2015 -ajattelu, yli rajojen kurkottava 
monitahoinen ja -tasoinen globaali yhteistyö ja kokemusten vaihto.*AVOIN KUTSU KEPAN KULTTUURITYÖRYHMÄN ENSIMMÄISEEN KOKOUKSEEN *

Aika: Maanantaina 31.8.2015, klo 17.00

Paikka: Kepan toimisto, kokoushuone Vallila (5 krs) Elimäenkatu 25 - 27, 
00510 Helsinki

Kokouksen asialista:

1. Keskustelu uuden työryhmän tavoitteista ja järjestäytymisestä

2. Yhteistyö Taiteen edistämiskeskuksen kehitysyhteistyön 
läänintaiteilija Anna Jussilaisen kanssa

http://www.taike.fi/fi/web/uusimaa/anna-jussilainen

http://www.taiteenkehitysyhteistyo.taikeita.info/

https://www.facebook.com/taiteenkehitysyhteistyo

3. Ideoidaan toimintaa ja syksyn/talven aikataulu

4. Yhteydenpitojärjestelyt, sähköpostilista?

5. Muut asiat (saa ehdottaa)Ilmoittautuminen Leif Packalenille *viimeistään 25.8*. (tarjoilun 
mitoittamiseksi):

sähköposti: leif.packalen at kolumbus.fi

puh. 040 5318235

*
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! *


Aurinkoisin terveisin,

Viveca Hedengren, Leif Packalén, Anna Jussilainen*******************************

Lainaus Kepalle annetusta kulttuuriesityksestä:

Kulttuurin tekeminen näkyväksi ja läpileikkaavaksi kehitysyhteistyössä.


"Asia on erityisen ajankohtainen juuri nyt, Post 2015 -tavoitteiden pian 
astuessa voimaan. Niissä keskeisenä ajatuksena on kehityksen 
universaalisuus ja moniäänisyys. Se tarkoittaa kulttuurien välisen 
vuorovaikutuksen lisääntymistä ja sitä kautta oman kulttuurin ja 
identiteetin merkityksen korostumista. Kulttuuri on kehys, jossa kaikki 
muu tapahtuu. Sen huomiotta jättäminen johtaa väistämättä 
pinnallisuuteen ja heikkoon vaikuttavuuteen.

Taide- ja kulttuuri-sanoja käytetään usein toistensa synonyymeinä. 
Kulttuuri viittaa kuitenkin laajempaan viitekehykseen (toimintatapoihin, 
arvoihin, asenteisiin), jonka osa ja kiteymä taide on. Myös ”kehitys” on 
kulttuurin muoto, jonka ytimessä ovat länsimaisen kulttuurin arvot ja 
toimintatavat ja jolla on sekä positiivisia että negatiivisia 
vaikutuksia. Keskittyminen taloudelliseen kehitykseen on tuottanut myös 
väkivaltaa ja juurettomuutta ei pelkkää rauhanomaista siirtymistä 
rikkaampaan, turvallisempaan, terveellisempään ja onnellisempaan 
maailmaan. Tavoitteena tulisikin olla holistinen kehitys, joka 
tarkoittaa myös länsimaisten arvojen ja kulttuurin muuttamista.

Jos kehitys nähdään pyrkimyksenä kohti ihmispotentiaalin täyttä 
toteutumista yhdistyen ekologiseen vastuullisuuteen, on ilmiselvää, että 
kulttuurisilla ilmaisuilla (taiteella) on keskeinen rooli kehityksessä.

Kulttuuri on usein nähty myös kehityksen esteenä tai keinona levittää 
sitä nopeammin. Hyvää tarkoittavissa kehitysprojekteissa on usein menty 
metsään sen vuoksi, että kulttuuri on jätetty huomioimatta. Syynä on se, 
että ihmisen toiminnan muuttaminen vaatii sitä, että asia koskettaa. 
Tämä taas vaatii omakohtaista kokemusta ja oivaltamista, siksi taiteen 
menetelmät ovat niin toimivia. Kulttuuri ja erityisesti taide ei 
kuitenkaan ole vain mitä on vaan myös mitä voisi olla.

Mahdollisuus kuvitella toisenlainen yhteiskunta on tulevaisuuden 
perusta. Eri taidemuodot voivat myös toimia sosiaalisen kehityksen 
välineenä tukien sosiaalisesti hyväksyttyjä käyttäytymisen muotoja 
liittyen terveyteen, lukutaitoon, äitiysterveyteen tai vaikka 
kaupunkiviljelyyn. Globaalikasvatuksessa tämä on alettu ymmärtää ja 
alalla on paljon uusia menetelmiä. Kehitysyhteistyössä on sama tarve.

Kulttuuri ja taide eivät kuitenkaan ole vain välineitä muiden 
kehitystavoitteiden saavuttamiseen, vaan tavoite itsessään. Myös 
ihmisoikeusjulistuksen mukaan ihmisillä on oikeus taiteeseen. Kehityksen 
tavoitteena tulisi olla rikastuttava ja tyydyttävä elämä, jonka osa 
taide ja luovuus monella tapaa on.

Positiivisen sosiaalisen muutoksen lähde ei ole vain talous tai 
politiikka, vaan luovuus ja mielikuvitus, joita taide voi tukea. Samalla 
voivat lisääntyä yhteistyötaidot ja erilaisuuden hyväksyminen.

Taide ei ole vain itse- ja yhteisöllisen ilmaisun keino, voimaantumisen 
väline ja luovuus- ja kriittisyysharjoitus, vaan sillä on myös monia 
käytännön ulottuvuuksia köyhyyden vähentämisessä, sukupuolten välisissä 
suhteissa paikallistaloudessa ja muilla kentillä".

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/jasenet-l/attachments/20150807/b3a1e0d9/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 20060 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/jasenet-l/attachments/20150807/b3a1e0d9/attachment-0001.jpeg>


More information about the Jasenet-l mailing list