[Jasenet-l] Evästystä YT-neuvotteluista järjestöjohdolle 18.8

Timo Lappalainen Timo.Lappalainen at kepa.fi
Mon Aug 10 16:13:50 EEST 2015


Tervehdys Kepan jäsenjärjestöjen johdolle,

Järjestämme siis ensi viikon tiistaina 18.8 klo 15.30- keskustelu- ja evästystilaisuuden YT-neuvotteluista täällä Kepan toimistolla, kokoushuone dialogi, 6. kerros. Tilaisuus on tarkoitettu järjestöjohdolle, koska evästystä annetaan nimenomaan YT-neuvotteluiden työnantajapuolen näkökulmasta. Perehdyttäjänä ja evästäjänä on kirkon keskushallinnon yhteydessä toimiva juristi Timo von Boehm, jolle YT-neuvottelut ja siihen liittyvät kysymykset ovat hyvin tuttuja. Von Boehm ehdottaa, että me itse kukin tutustuisimme ennakkoon YT-lain luvut 5,6 ja 8 sekä 9. luvusta pykälät 54 ja 55. Hänen mukaansa YT-neuvotteluihin liittyvä problematiikka sivuaa juuri näiden pykälien käsittelemiä asioita.

Linkki YT-lakiin:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070334?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20yhteistoiminnasta%20yrityksiss%C3%A4

Von Boehm toivoi myös, että jos kysymyksiä on jo nyt tiedossa, niin hän ottaisi niitä mielellään vastaan etukäteen. Pyydän teitä laittamaan kysymyksenne minulle, niin kokoan ne ja laitan sitten menemään hänelle.

Parhain terveisin ja näkemisiin ensi viikolla.

Timo Lappalainen Kepasta

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/jasenet-l/attachments/20150810/32cb5fff/attachment.htm>


More information about the Jasenet-l mailing list