[Jasenet-l] Kepa-Kehys selvitys - tarjouspyyntö

Timo Lappalainen Timo.Lappalainen at kepa.fi
Fri Jul 15 16:52:09 EEST 2016


Tervehdys,

Toimeksianto: selvitystyö suomalaisten kehitysjärjestöjen organisoitumisesta tulevaisuudessa

Agenda 2030:n universaalius on asettanut kehitysjärjestöt tilanteeseen, jossa perinteisen kehitysmaaliikkeen tonttia määrittänyt etelä-pohjoinen-jako menettää jatkuvasti merkitystään. Myös pakolaiskysymys ja yritysten muuttuva rooli hämärtävät perinteisen kehityspolitiikan ja muun politiikan välistä rajaa. Muutokset toimintaympäristössä edellyttävät myös kehitysjärjestöjen katto-organisaatioilta Kehykseltä ja Kepalta laajaa ja perustavanlaatuista pohdintaa järjestöjen tarpeista ja toimintatavoista sekä kattojärjestöjen roolista ja tehtävistä. Kehyksen ja Kepan hallitukset järjestivät yhteisille jäsenilleen keskustelutilaisuuden aiheesta keväällä. Keskustelun tuloksena päätettiin teettää ulkopuolinen selvitys tulevaisuuden järjestäytymismalli/-eista niin, että se huomioi kehitysjärjestöjen tarpeet ja tukee järjestöjen tekemää työtä.

Toimeksiannon tarkoituksena on antaa Kehyksen ja Kepan jäsenille riippumattomaan, itsenäiseen ja luotettavaan tietoon perustuvia työkaluja tulevaisuuden organisoitumiseen. Selvityksen tavoitteena on:

-     hahmottaa kehitysyhteistyöjärjestöjen yhteiselle vaikuttamistyölle ja edunvalvonnalle tulevaisuuden toimintaympäristöä ja siitä nousevia tarpeita

-     tehdä kartoitus vaihtoehtoisista järjestäytymismalleista (esim. fuusio, uusi kattojärjestö, verkostomainen yhteistyö tai muut mahdolliset mallit) huomioiden toimintaympäristöstä ja jäsenistöstä nousevat tarpeet. Kaikille malliesityksille laaditaan esitys teknisestä toteutuksesta (ml. rahoitus, henkilöstö, juridiikka, olemassa olevat sitoumukset)

-     tunnistaa erilaisten järjestäytymismallien vahvuudet ja riskit erilaisten tarpeiden näkökulmasta (esim. edunvalvonta, poliittinen vaikuttamistyö, palvelujen tarjoaminen) ja tehdä vertailu Kehyksen ja Kepan nykyisistä aktiviteeteista, mitä molemmat järjestöt tekevät erikseen ja mahdollisesti mitä päällekkäin, ottaen huomioon yhteisen työryhmän tekemän strategiavertailun

-     osallistaa jäsenjärjestöt mukaan prosessiin ja saada heiltä selvityksen tueksi relevanttia materiaalia

Toimeksiannon arvioitu työmäärä on 30 työpäivää, jotka jakaantuvat 8-12/2016 väliselle ajalle. Arvioijilta edellytetään vähintään 10 vuoden relevanttia työkokemusta, kokemusta evaluointien tekemisestä ja suomalaisen kansalaisjärjestökentän tuntemusta.

Katso lisätiedot ja Terms of Reference: linkki Kehyksen nettisivuille (jonne tulee siis tuo liite pdf:nä).

Pyydämme toimittamaan hakemuksen, lyhyen (max 2 s) esityksen evaluointisuunnitelmaksi sekä CV:n 12.8. mennessä osoitteeseen rekry (at) kehys.fi.

Lisätietoja antaa tarvittaessa:
Pääsihteeri Rilli Lappalainen, rilli.lappalainen (at) kehys.fi, +358 50 5613 456, maanantaina 8.8. klo 10-12.

Ystävällisin terveisin

Timo Lappalainen
Kepan toiminnanjohtaja

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/jasenet-l/attachments/20160715/d20564cd/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ToimeksiantoluonnosKehysjaKepa - final.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 24157 bytes
Desc: ToimeksiantoluonnosKehysjaKepa - final.docx
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/jasenet-l/attachments/20160715/d20564cd/attachment-0001.bin>


More information about the Jasenet-l mailing list