<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 14 (filtered medium)">
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Tahoma;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
p
        {mso-style-priority:99;
        margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman","serif";}
p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate
        {mso-style-priority:99;
        mso-style-link:"Balloon Text Char";
        margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:8.0pt;
        font-family:"Tahoma","sans-serif";}
p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph
        {mso-style-priority:34;
        margin-top:0cm;
        margin-right:0cm;
        margin-bottom:0cm;
        margin-left:36.0pt;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";}
p.msochpdefault, li.msochpdefault, div.msochpdefault
        {mso-style-name:msochpdefault;
        margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:10.0pt;
        font-family:"Times New Roman","serif";}
span.emailstyle18
        {mso-style-name:emailstyle18;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:windowtext;}
span.emailstyle19
        {mso-style-name:emailstyle19;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
span.EmailStyle22
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
span.BalloonTextChar
        {mso-style-name:"Balloon Text Char";
        mso-style-priority:99;
        mso-style-link:"Balloon Text";
        font-family:"Tahoma","sans-serif";}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-size:10.0pt;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 2.0cm 70.85pt 2.0cm;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="FI" link="blue" vlink="purple">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">Hei! Maaliskuun kehysriihessä tehdään ratkaisevia päätöksiä Suomen kehitys- ja ilmastorahoitussitoumusten saavuttamisen suhteen. Tämä vuosi on erityisen merkityksellinen, sillä Suomi on sitoutunut nostamaan kehitysyhteistyömäärärahat
 0,7 prosenttiin bktl:sta vuoteen 2015 mennessä. Kepa kutsuu järjestöjä allekirjoittamaan hallitukselle osoitettua kehysriihikirjettä, jossa esitetään suosituksia&nbsp; niin 0,7-tavoitteeseen, ilmastorahoitukseen kuin uusiin rahoituslähteisiin (päästöhuutokauppa,
 ympäristölle haitallisten tukien leikkaaminen) liittyen.&nbsp; Kirje toimitetaan ministereille järjestöjen allekirjoituksilla ennen kehysriihtä ja siitä tehdään mahdollisesti myös tiedote. Voit ilmoittaa järjestösi allekirjoittajien joukkoon lähettämällä&nbsp; järjestösi
 virallisen nimen Sarianna Mankille <a href="mailto:sarianna.mankki@kepa.fi" target="_blank">
sarianna.mankki@kepa.fi</a> <b>viimeistään 6.3</b>. Kirjeluonnos löytyy liitteestä, ja keskeiset suositukset ovat myös tässä alla:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt"><span style="font-family:Symbol;color:black">·</span><span style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span><span style="color:black">Hallituksen tulee nostaa vuoden 2015 kehitysyhteistyömäärärahoja siten, että 0,7-tavoite saavutetaan määrävuonna 2015. Määrärahat tulee vakiinnuttaa vähintään 0,7-prosentin tasolle myös kehysvuosina 2016-2018.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt"><span style="font-family:Symbol;color:black">·</span><span style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span><span style="color:black">Hallituksen tulee laatia läpinäkyvä suunnitelma siitä, kuinka Suomi nostaa julkisen ilmastorahoituksensa vuoden 2020 kansainvälisen 100 miljardin Yhdysvaltain dollarin sitoumuksen mukaiselle tasolle.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt"><span style="font-family:Symbol;color:black">·</span><span style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span><span style="color:black">Ilmastorahoitusta ei tule lukea osaksi aiempaa 0,7-kehitysrahoitussitoumusta, sillä kyse on uudesta ja lisäisestä sitoumuksesta.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt"><span style="font-family:Symbol;color:black">·</span><span style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span><span style="color:black">Suomen tulee korvamerkitä päästöoikeuksien huutokaupasta saatavat tulot kehitysyhteistyöhön ja ilmastotoimiin myös jatkossa.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="text-indent:-18.0pt"><span style="font-family:Symbol;color:black">·</span><span style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span><span style="color:black">Suomen tulee leikata kotimaan ympäristölle haitallisia tukia kunnianhimoisesti, ministeriöiden valmisteleman kartoituksen haitallisimmista tuista lähtien, sekä ohjata näin vapautuvia varoja energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian
 edistämiseen.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin. Viime vuonna järjestöjen kehysriihivetoomuksen allekirjoitti yli 80 järjestöä.
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">Ystävällisin terveisin,<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">Minna<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">Minna Havunen<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">Kehityspoliittinen asiantuntija<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">Advocacy and policy officer<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">KEPA ry<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">Töölöntorinkatu 2 A<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">00260 Helsinki<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">FINLAND<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">mobile: &#43;358 (0)50 317 6738<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">skype: kepa_minna_havunen<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black"><a href="http://www.kepa.fi/" target="_blank">http://www.kepa.fi/</a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
</div>
</body>
</html>