<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 14 (filtered medium)">
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
span.EmailStyle17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:windowtext;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 2.0cm 70.85pt 2.0cm;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="FI" link="blue" vlink="purple">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto">Viestin välitti Riikka Mikkola, Kepasta<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto">På Svenska nedan om<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto">*****<span style="font-size:10.0pt;mso-fareast-language:FI"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">OIKEUSMINISTERIÖ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">TIEDOTTAA<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm">
<span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">12.5.2015&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Kansalaiskeskustelussa ideoitiin yhdistyksille parempia hallintokäytäntöjä</span></b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><i><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Miten yhdistyksen kokouksen asioista tulisi viestiä jäsenille ennen kokousta? Millainen on jäsenen kyselyoikeus? Miten kokouksen puheenjohtaja valitaan? &#8211; näihin ja moniin muihin yhdistyksen
 arjessa eteen tuleviin kysymyksiin ei löydy helposti vastausta yhdistyslaista. Yhtenäisen, selkeän ja käytännönläheisen Hyvä hallintotapa -suosituksen kirjaaminen ja viestiminen koko yhdistyskentälle on tärkeää yhdistysten toiminnan ja kansalaisyhteiskunnan
 kannalta.<o:p></o:p></span></i></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Oikeusministeriö järjesti kansalaisjärjestöjen kanssa keväällä 2015 verkkokeskustelun yhdistysten hyvästä hallintotavasta. Keskustelu käytiin oikeusministeriön Otakantaa.fi-verkkopalvelussa.
 Kuuden keskusteluviikon aikana sivuilla vieraili yhteensä 753 kävijää. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Keskustelusta laadittu yhteenveto on nyt luettavissa julkaisuna. Sen perusteella yhdistyksen ja sen jäsenten osallistumista yhdistysten toimintaan voidaan merkittävästi helpottaa selkeällä
 ohjeistuksella.&nbsp; <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Yhtenäisen, selkeän ja käytännönläheisen Hyvä hallintotapa &#8211;suosituksen kokoaminen ja levittäminen koko yhdistyskentälle on tärkeää yhdistysten toiminnan ja kansalaisyhteiskunnan kannalta.&nbsp;
 Selkeä ohjeistus helpottaa yhdistystoiminnan arkea, yhtenäistää käytäntöjä ja selventää pelisääntöjä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Hyvän hallintotavan suositus valmisteilla<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Pelisääntöjä aiotaan kirkastaa kansalaisjärjestöjen yhdessä luomalla hyvän hallintotavan suosituksella, joka otetaan laajasti käyttöön järjestökentällä. Verkkokeskustelussa mukana olleet kansalaisjärjestöt
 valmistelevat suosituksen yhteistyössä oikeusministeriön kanssa.&nbsp; Kevään verkkokeskustelun tuloksia käytetään suosituksen valmistelussa.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Myöhemmin, kun järjestöjen yhteisen suosituksen käytöstä on saatu riittävästi kokemusta, arvioidaan, onko tarpeen tukea hyvää yhdistyskäytäntöä lainsäädäntöä tehostamalla.
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Yhdistykset ovat kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan kehityksen kannalta tärkeitä toimijoita. Yhdistystoiminnalla on tärkeä rooli mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen, lapsi- ja nuorisotoiminnan,
 luonnonsuojelun, liikunnan ja kulttuurin harjoittamisessa ja tukemisessa, poliittisessa toiminnassa sekä työsuhteiden ja yritystoiminnan edunvalvonnassa.
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Yhdistystoiminnan merkityksen säilyttäminen ja kasvattaminen edellyttää myös tulevaisuudessa kansalaisten aktiivista vapaaehtoista osallistumista. Osallistumisen rajoitteita voidaan poistaa
 yhdistysten omat tarpeet huomioon ottavilla hyvän hallintotavan&nbsp; suosituksilla.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Verkkokeskustelun taustaa<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Yleisölle avoimessa verkkokeskustelussa 2.3.&#8211;12.4.2015 kerättiin käytännön kokemuksia sekä arvioitiin ja pyydettiin ehdotuksia yhdistysten hyvästä hallintotavasta.
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Oikeusministeriö valmisteli ja toteutti verkkokeskustelun yhdessä Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE), SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n, Valtakunnallinen liikunta- ja
 urheiluorganisaatio ry:n (VALO), Suomen Nuorisoyhteistyö- Allianssi ry:n, Luonto-Liiton, Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n ja Kepa ry:n kanssa.
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Lisätietoja</span></b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">:
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö, puh. 02951 50220,
<a href="mailto:etunimi.sukunimi@om.fi">etunimi.sukunimi@om.fi</a> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">tutkija Markus Tervonen, oikeusministeriö, puh. 02951 50558,
<a href="mailto:etunimi.sukunimi@om.fi">etunimi.sukunimi@om.fi</a> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">järjestöpäällikkö, lakimies Anneli Pahta, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry,
<a href="mailto:etunimi.sukunimi@soste.fi">etunimi.sukunimi@soste.fi</a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">palvelupäällikkö Rainer Anttila, Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry,
<a href="mailto:etunimi.sukunimi@valo.fi">etunimi.sukunimi@valo.fi</a>&nbsp; <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">johtaja Ville Savilampi, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry,
<a href="mailto:etunimi.sukunimi@alli.fi">etunimi.sukunimi@alli.fi</a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">pääsihteeri Pia Tornikoski, Vastuullinen Lahjoittaminen VALA ry,
<a href="mailto:paasihteeri@vala.fi">paasihteeri@vala.fi</a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">toiminnanjohtaja Leo Stranius, Luontoliitto,
<a href="mailto:etunimi.sukunimi@luontoliitto.fi">etunimi.sukunimi@luontoliitto.fi</a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">toiminnanjohtaja Timo Lappalainen, Kepa ry,
<a href="mailto:etunimi.sukunimi@kepa.fi">etunimi.sukunimi@kepa.fi</a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Selvitys hyvistä yhdistyskäytännöistä - Yhteenveto kevään 2015 verkkokeskustelusta<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1431068525224.html">http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1431068525224.html</a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal">****<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">JUSTITIEMINISTERIET<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">INFORMERAR<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm">
<span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">12.5.2015</span><span lang="SV">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span><span lang="SV" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span lang="SV" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Bättre förvaltningspraxis i föreningarna diskuterades på webben
</span></b><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><i><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">På vilket sätt borde föreningsmedlemmarna informeras om ärenden som kommer att behandlas vid föreningsmötet? Vad innefattar medlemmarnas frågerätt? Hur väljer man ordförande för
 föreningsmötet? &#8211; Det kan vara svårt att hitta svar på dessa och många andra frågor som gäller föreningarnas praktiska arbete i föreningslagen. Både med tanke på föreningarnas verksamhet och det civila samhället finns det behov av en enhetlig, tydlig och praktisk
 rekommendation om god förvaltningssed för hela föreningsfältet.<o:p></o:p></span></i></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Våren 2015 arrangerade justitieministeriet tillsammans med vissa frivilligorganisationer en nätdiskussion om god förvaltningssed i föreningar. Nätdiskussionen ordnades på justitieministeriets
 webbtjänst Dinasikt.fi. Totalt 753 personer besökte projektsidorna under de sex veckor som diskussionen pågick.&nbsp;
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Av diskussionen har nu publicerats ett sammandrag. Enligt sammandraget skulle föreningsverksamheten och föreningsmedlemmarnas möjligheter att delta i verksamheten kunna underlättas
 betydligt genom tydliga anvisningar.&nbsp; <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Både med tanke på föreningarnas verksamhet och det civila samhället finns det behov av en enhetlig, tydlig och praktisk rekommendation om god förvaltningssed för hela föreningsfältet.
 Genom tydliga anvisningar skulle man kunna underlätta föreningarnas vardag, skapa en enhetligare praxis och klargöra spelreglerna.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Rekommendation om god förvaltningssed under arbete<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">För att klargöra spelreglerna håller frivilligorganisationerna på att skapa en rekommendation om god förvaltningssed för hela föreningsfältet. Rekommendationen utarbetas som ett samarbete
 mellan justitieministeriet och de frivilligorganisationer som var med och arrangerade nätdiskussionen. De idéer som lagts fram under nätdiskussionen kommer att utnyttjas vid beredningen av rekommendationen.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Behovet av att revidera lagstiftningen för att stödja en god föreningspraxis kommer att bedömas senare, när man har fått tillräcklig erfarenhet av hur den gemensamma rekommendationen
 används. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Föreningarna är viktiga aktörer med tanke på medborgarnas välbefinnande och utvecklingen i samhället. Föreningsverksamhet har en viktig roll bl.a. när det gäller att utöva och stödja
 social service och hälsotjänster, barn- och ungdomsverksamhet, naturskydd, idrott och kultur samt i politisk verksamhet och intressebevakning i fråga om anställningsförhållanden och företagsverksamhet.
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">För att kunna bevara och stärka föreningsverksamhetens betydelse krävs det att medborgarna även i framtiden aktivt och frivilligt deltar i denna verksamhet. Genom att utarbeta en
 rekommendation om god förvaltningssed som beaktar föreningarnas egna behov är det möjligt att undanröja onödiga hinder för deltagande.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Bakgrund till nätdiskussionen
<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Syftet med den öppna nätdiskussionen som pågick 2.3&#8211;12.4.2015 var att samla information om praktiska erfarenheter samt att ta ställning till och be om olika förslag till god förvaltningssed
 i föreningarna. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Justitieministeriet beredde och arrangerade nätdiskussionen tillsammans med Delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE), Finlands social och hälsa rf (SOSTE), Finlands Idrott
 rf (VALO), Finlands Ungdomssamarbete - Allians rf, Luonto-Liitto, Ansvarsfullt Donerande rf (VaLa) och Kepa rf.
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Ytterligare upplysningar</span></b><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">:
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, justitieministeriet, tfn 02951 50220,
<a href="mailto:fornamn.efternamn@om.fi">fornamn.efternamn@om.fi</a> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">forskare Markus Tervonen, justitieministeriet, tfn 02951 50558,
<a href="mailto:fornamn.efternamn@om.fi">fornamn.efternamn@om.fi</a> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">organisationschef, jurist Anneli Pahta, SOSTE Finlands social och hälsa rf,
<a href="mailto:fornamn.efternamn@soste.fi">fornamn.efternamn@soste.fi</a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">servicechef Rainer Anttila, Valo Finlands Idrott rf,
<a href="mailto:rainer.anttila@valo.fi">rainer.anttila@valo.fi</a>, <a href="mailto:fornamn.efternamn@valo.fi">
fornamn.efternamn@valo.fi</a>&nbsp; <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">direktör Ville Savilampi, Finlands Ungdomssamarbete - Allians rf,
<a href="mailto:fornamn.efternamn@alli.fi">fornamn.efternamn@alli.fi</a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">generalsekreterare Pia Tornikoski, Ansvarsfullt Donerande rf,
<a href="mailto:paasihteeri@vala.fi">paasihteeri@vala.fi</a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">verksamhetsledare Leo Stranius, Luontoliitto,
<a href="mailto:fornamn.efternamn@luontoliitto.fi">fornamn.efternamn@luontoliitto.fi</a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">verksamhetsledare Timo Lappalainen, Kepa rf,
<a href="mailto:fornamn.efternamn@kepa.fi">fornamn.efternamn@kepa.fi</a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Utredning om god föreningspraxis - Sammandrag av nätdiskussionen våren 2015<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1431068525224.html">http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1431068525224.html</a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
</div>
</body>
</html>