<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 15 (filtered medium)">
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:Wingdings;
        panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:"Gill Sans MT";
        panose-1:2 11 5 2 2 1 4 2 2 3;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
p
        {mso-style-priority:99;
        mso-margin-top-alt:auto;
        margin-right:0cm;
        mso-margin-bottom-alt:auto;
        margin-left:0cm;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman",serif;}
p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph
        {mso-style-priority:34;
        margin-top:0cm;
        margin-right:0cm;
        margin-bottom:0cm;
        margin-left:36.0pt;
        margin-bottom:.0001pt;
        mso-add-space:auto;
        mso-line-height-alt:5.0pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman",serif;
        color:black;}
p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst
        {mso-style-priority:34;
        mso-style-type:export-only;
        margin-top:0cm;
        margin-right:0cm;
        margin-bottom:0cm;
        margin-left:36.0pt;
        margin-bottom:.0001pt;
        mso-add-space:auto;
        mso-line-height-alt:5.0pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman",serif;
        color:black;}
p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle
        {mso-style-priority:34;
        mso-style-type:export-only;
        margin-top:0cm;
        margin-right:0cm;
        margin-bottom:0cm;
        margin-left:36.0pt;
        margin-bottom:.0001pt;
        mso-add-space:auto;
        mso-line-height-alt:5.0pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman",serif;
        color:black;}
p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast
        {mso-style-priority:34;
        mso-style-type:export-only;
        margin-top:0cm;
        margin-right:0cm;
        margin-bottom:0cm;
        margin-left:36.0pt;
        margin-bottom:.0001pt;
        mso-add-space:auto;
        mso-line-height-alt:5.0pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman",serif;
        color:black;}
span.EmailStyle17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        color:windowtext;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 2.0cm 70.85pt 2.0cm;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
/* List Definitions */
@list l0
        {mso-list-id:297956218;
        mso-list-type:hybrid;
        mso-list-template-ids:-1608096102 449990940 67829763 67829765 67829761 67829763 67829765 67829761 67829763 67829765;}
@list l0:level1
        {mso-level-start-at:41;
        mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:-;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-font-family:"Gill Sans MT";
        mso-bidi-font-family:"Gill Sans MT";}
@list l0:level2
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:o;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:"Courier New";}
@list l0:level3
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0A7;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Wingdings;}
@list l0:level4
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0B7;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Symbol;}
@list l0:level5
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:o;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:"Courier New";}
@list l0:level6
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0A7;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Wingdings;}
@list l0:level7
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0B7;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Symbol;}
@list l0:level8
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:o;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:"Courier New";}
@list l0:level9
        {mso-level-number-format:bullet;
        mso-level-text:\F0A7;
        mso-level-tab-stop:none;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;
        font-family:Wingdings;}
ol
        {margin-bottom:0cm;}
ul
        {margin-bottom:0cm;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="FI" link="blue" vlink="purple">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal" style="text-autospace:none"><span style="border:none windowtext 1.0pt;padding:0cm">Tervehdys,<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-autospace:none"><b><span style="border:none windowtext 1.0pt;padding:0cm"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-autospace:none"><b><span style="border:none windowtext 1.0pt;padding:0cm">Toimeksianto: selvitystyö suomalaisten kehitysjärjestöjen organisoitumisesta tulevaisuudessa<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify">Agenda 2030:n universaalius on asettanut kehitysjärjestöt tilanteeseen, jossa perinteisen kehitysmaaliikkeen tonttia määrittänyt etelä-pohjoinen-jako menettää jatkuvasti merkitystään. Myös pakolaiskysymys ja yritysten
 muuttuva rooli hämärtävät perinteisen kehityspolitiikan ja muun politiikan välistä rajaa. Muutokset toimintaympäristössä edellyttävät<b>
</b>myös kehitysjärjestöjen katto-organisaatioilta Kehykseltä ja Kepalta laajaa ja perustavanlaatuista pohdintaa järjestöjen tarpeista ja toimintatavoista sekä kattojärjestöjen roolista ja tehtävistä.
<span style="color:black">Kehyksen ja Kepan hallitukset järjestivät yhteisille jäsenilleen keskustelutilaisuuden aiheesta keväällä. Keskustelun tuloksena päätettiin teettää ulkopuolinen selvitys tulevaisuuden järjestäytymismalli/-eista niin, että se huomioi
 kehitysjärjestöjen tarpeet ja tukee järjestöjen tekemää työtä.</span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:8.0pt;text-align:justify;line-height:105%">
<span style="color:black;border:none windowtext 1.0pt;padding:0cm">Toimeksiannon tarkoituksena on antaa Kehyksen ja Kepan jäsenille riippumattomaan, itsenäiseen ja luotettavaan tietoon perustuvia työkaluja tulevaisuuden organisoitumiseen. Selvityksen tavoitteena
 on: <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1">
<![if !supportLists]><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span></span><![endif]><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">hahmottaa kehitysyhteistyöjärjestöjen yhteiselle vaikuttamistyölle ja edunvalvonnalle tulevaisuuden toimintaympäristöä ja siitä nousevia tarpeita<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1">
<![if !supportLists]><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span></span><![endif]><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">tehdä kartoitus vaihtoehtoisista järjestäytymismalleista (esim. fuusio, uusi kattojärjestö, verkostomainen yhteistyö tai muut mahdolliset mallit) huomioiden toimintaympäristöstä
 ja jäsenistöstä nousevat tarpeet. Kaikille malliesityksille laaditaan esitys teknisestä toteutuksesta (ml. rahoitus, henkilöstö, juridiikka, olemassa olevat sitoumukset)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1">
<![if !supportLists]><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span></span><![endif]><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">tunnistaa erilaisten järjestäytymismallien vahvuudet ja riskit erilaisten tarpeiden näkökulmasta (esim. edunvalvonta, poliittinen vaikuttamistyö, palvelujen tarjoaminen)
</span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;color:windowtext">ja
</span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">tehdä vertailu Kehyksen ja Kepan nykyisistä aktiviteeteista</span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;color:windowtext">,</span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">
 mitä molemmat järjestöt tekevät erikseen ja mahdollisesti mitä päällekkäin</span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;color:windowtext">,</span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"> ottaen huomioon yhteisen
 työryhmän tekemän strategiavertailun <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1">
<![if !supportLists]><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span></span><![endif]><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">osallistaa jäsenjärjestöt mukaan prosessiin ja saada heiltä selvityksen tueksi relevanttia materiaalia<o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">Toimeksiannon arvioitu työmäärä on 30 työpäivää, jotka jakaantuvat 8&#8211;12/2016 väliselle ajalle. Arvioijilta edellytetään vähintään 10 vuoden relevanttia työkokemusta, kokemusta evaluointien tekemisestä
 ja suomalaisen kansalaisjärjestökentän tuntemusta.<o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">Katso lisätiedot ja Terms of Reference: linkki Kehyksen nettisivuille (jonne tulee siis tuo liite pdf:nä).
<o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">Pyydämme toimittamaan hakemuksen, lyhyen (max 2 s) esityksen evaluointisuunnitelmaksi sekä CV:n
<strong><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">12.8. mennessä </span></strong>osoitteeseen rekry (at) kehys.fi.<o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">Lisätietoja antaa tarvittaessa:<br>
Pääsihteeri <strong><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">Rilli Lappalainen</span></strong>, rilli.lappalainen (at) kehys.fi, &#43;358 50 5613 456, maanantaina 8.8. klo 10-12.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV-FI" style="mso-fareast-language:FI">Ystävällisin terveisin<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV-FI" style="mso-fareast-language:FI"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV-FI" style="mso-fareast-language:FI">Timo Lappalainen<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV-FI" style="mso-fareast-language:FI">Kepan toiminnanjohtaja<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
</div>
</body>
</html>